@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT010
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ  [1822 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει συμφωνητικά, εξοφλητήρια, υποσχετικά, ομολογίες, διανομές, αποδεικτικά, εγγυητικά, μαρτυρικά και συνυποσχετικά....

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CHI_NOT010

Τίτλος: ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Χρονολογίες: 1822 - 1914

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Παρουσίαση περιεχομένου:

Περιεχόμενα: Περιέχει συμφωνητικά, εξοφλητήρια, υποσχετικά, ομολογίες, διανομές, αποδεικτικά, εγγυητικά, μαρτυρικά και συνυποσχετικά.
Περιέχει διαθήκες.
Περιέχει διανομές.
Περιέχει προικοσύμφωνα.
Περιέχει αποδεικτικά και διαθήκες.
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, πωλητήρια, ομόλογα, υποσχετικά, διανομές, επιτροπικά και συμβιβασμούς.
Περιέχει μισθώσεις.
Περιέχει ομόλογα, διαθήκες, συμφωνητικά, υποσχετικά, προικοσύμφωνα, και δωρητήρια.
Περιέχει προικοσύμφωνα, πωλητήρια και δωρητήρια.
Πειέχει προικοσύμφωνα.
Περιέχει διανομές, συμφωνητικά, επιτροπικά, υποσχετικά, πακτωτικά, εξοφλητικά και μοιρασοχάρτια.
Περιέχει πωλητήρια και δωρητήρια.
Περιέχει προικοσύμφωνα και παραλαβές προικός.
Περιέχει υποθηκοδάνεια.
Περιέχει διάφορες νοταριακές πράξεις.
Περιέχει διαθήκες και σε λυτά φύλλα πιστοποιητικά θανάτου.
Περιέχει αγοραπωλησίες.
Περιέχει προικοσύμφωνα, προικοδωρητήρια και παραλαβές προικός.
Περιέχει δύο διαθήκες. Η πρώτη είναι του έτους 1914 και η δεύτερη, η οποία είναι αντίγραφο, είναι του έτους 1901.

ΚορυφήΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπων: Αρχεία Ν. Χίου

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα