@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IMA
Αρχεία Ν. Ημαθίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IMA_OJC001
ΑΡΧΕΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΙΕΡΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  [1602 - 1882]
Περιεχόμενα: Ιεροδικαστικές αποφάσεις. Υποθήκες - Δάνεια. Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές. Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές Βακουφικά ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000002
Φάκελος #002  [1011 (1602-1603)]
Ιεροδικαστικές αποφάσεις.

Λήψη #021
Λήψη #022
Λήψη #023
Λήψη #024
Λήψη #025
Λήψη #026
Λήψη #027
Λήψη #028
Λήψη #029
Λήψη #030
Λήψη #031
Λήψη #032
Λήψη #033
Λήψη #034
Λήψη #035
Λήψη #036
Λήψη #037
Λήψη #038
Λήψη #039
Λήψη #040
Μετάβαση στη σελίδα: 

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα