@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-SAM
Αρχεία Ν. Σάμου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG033
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Σπαθαραίων. Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Σπαθαραίων. Ληξιαρχικό βιβλίο της Κοινότητας Σπαθαρα...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG034
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1920 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο της Κοινότητας Σταυρινήδων. Ληξιαρχικά βιβλία της Κοινότητας Σταυρινήδων. Ληξιαρχικό βιβλίο γεννήσεων ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG035
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1890 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Τηγανίου. Ληξιαρχικό βιβλίο της Κοινότητας Τηγανίου. Ληξιαρχικά βιβλία της Κοινότητας Τηγανί...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG036
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Φούρνων. Ληξιαχικά βιβλία του Δήμου Φούρνων. Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Φούρνων. Ληξιαρχικό...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG037
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Χώρας. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Χώρας. Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Χώρας Ληξιαρχικό βιβλί...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   1 2 3 [4]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα