@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-SAM
Αρχεία Ν. Σάμου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG012
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Κοντεΐκων. Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Κοντεΐκων. Ληξιαρχικό βιβλίο Κοντεΐκων. Ληξιαρχικό βι...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG013
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1919 - 1932]
Περιεχόμενα: Παράρτημα ληξιαρχικού βιβλίου της Κοινότητας Κοσμαδαίων. Ληξιαρχικό βιβλίο της Κοινότητας Κοσμαδαίων. Ληξιαρχικό βιβλίο ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG014
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1883 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Κουμαραδαίων. Ληξιαρχικό βιβλίο του δήμου Κουμαραδέων. Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων του Δήμου ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG015
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Κουμεΐκων. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Κουμεΐκων. Ληξιαρχικό βιβλίο της Κοινότητας Κουμεΐκων...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG016
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Λέκας. Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Λέκας. Ληξιαρχικό βιβλίου του Δήμου Λέκας. Βιβλίο ληξιαρχ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG017
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Λιμένος Βαθέος. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Λιμένος Βαθέος. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Λιμέ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG018
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1919 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο της Κοινότητας Μανωλατών. Ληξιαρχικό βιβλίο του Κοινότητας Μανωλατών. Ληξιαρχικό βιβλίο γεννήσεων και ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG019
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1826 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Μαραθοκάμπου. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Μαραθοκάμπου. Ληξιαρχικό βιβλίτου Δήμου Μαραθοκάμπ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG020
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Μαυρατζαίων. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Μαυρατζαίων. Βιβλίο ληξοαρχικών πράξεων του Δήμου Μ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG021
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Μεσαίου Καρλοβάσου. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Μεσαίου Καρλοβάσου. Ληξιαρχικό βιβλίου του Δ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG022
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1874 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Μύλων. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Μύλων. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Μύλων (βιβλίο δεύτερο}...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG023
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Βαθέος. Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Μυτιληνών. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Μυτιληνών. Ληξιαρ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG024
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1902 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Νενέδων. Ληξιαρχικά Νενέδων. Κοινότητα Νενέδων. Ληξιαρχικό βιβλίο της κοινότητας Νενέδων. Λη...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG025
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1901]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλία του Δήμου Νέου Καρλοβάσου. Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Νέου Καρλοβάσου. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Νέ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG027
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παγώνδα. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Παγώνδα. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Παγώνδα και Μύλων....
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG028
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Παλαιοκάστρου. Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιοκάστρου. Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων του Δήμ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG029
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Παλαιού Καρλοβάσου. Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Παλαιού Καρλοβάσου. Ληξιαρχικά βιβλία του Δή...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG030
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Πλατάνου. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Πλατάνου. Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων του δήμου Πλατάνο...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG031
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Πύργου. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Πύργου. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Πύργου και Κουμαραδα...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG032
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Σκουρεΐκων. Ληξιαρχικό βιβλίο του δήμου Σκουρεΐκων. Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων του δήμου Σκο...
Μετάβαση στη σελίδα: 

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα