@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-SAM
Αρχεία Ν. Σάμου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_COL027
ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΣΑΜΙΩΝ  [1828 - 1862]
Περιεχόμενα: Βιβλίο καταγραφής των κτημάτων που ανήκουν στο Δημόσιο και στους ιδιώτες της περιοχής λιμένος Τηγανίου και λυτά έγγραφα ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_COL028
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΝ ΣΑΜΩ
Περιεχόμενα: Σχέδιο νόμου περί εκπαιδεύσεως εν Σάμω.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_COL029
ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΔΩΡΕΑ ΖΗΣΙΜΟΥ ΛΕΟΝΤΙΔΗ (1781-1913)  [1781 - 1913]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_NOT003
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ Α΄ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ (1854-1899)  [1854 - 1914]
Περιεχόμενα: Ειρηνοδίκης Ν.Π.Χ Σουβαλτζής/ Ειρηνοδίκης Γ. Παπα Ιωάννου. Περιέχονται τα υπ' αριθμόν 1 - 220 συμβόλαια. Ειρηνοδίκης Γ. ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG001
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1902 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Αγίου Κωνσταντίνου. Ληξιαρχικό βιβλίο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. Ληξιαρχικό βιβλίο γ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG002
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1919 - 1936]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων. Ληξιαρχικό βιβλίο του δήμου Αγίων Θεοδώρων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG003
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Αρβανιτών. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Αρβανιτών. Ληξιαρχικό βιβλίο Δήμου Αρβανιτών. Ληξιαρχ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG004
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1926]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Βαθέος. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Βαθέoς. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Βαθέος. Ληξιαρχικό β...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG005
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Βουρλιωτών. Ληξιαρχικό βιβλίο του δήμου Βουρλιωτών. Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Βοιυρλιωτών....
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG006
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1893 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο Δρακαίων. Ληξιαρχικά βιβλία της συνοικίας Δρακαίων του Δήμου Καλαμπακτασίων. Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG007
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1901]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Εξ Γειτονιών. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Εξ Γειτονιών.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG008
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καλαμπακτασίων. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Καλαμπακτασίων. Ληξιαρχικό βιβλίο Καλαμπακτασίων...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG009
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Καστανιάς. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Καστανιάς. Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Kαστανιάς. Βιβ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG010
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Κοκκαρίου. Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Κοκκαρίου. Εκθέσεις των γάμων του Δήμου Κοκκαρίου. Λη...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_REG011
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ  [1855 - 1932]
Περιεχόμενα: Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Κοντακεΐκων. Ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Κοντακεΐκων. Ληξιαρχικό βιβλίο του Δήμου Κοντεΐκων....
Μετάβαση στη σελίδα: 

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα