@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-SAM
Αρχεία Ν. Σάμου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_COL019
ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1850 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΑΜΙΩΝ  [1850]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία της κατά το έτος 1850 προσωρινής διοίκησης επιτροπής των Σαμίων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_COL020
ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΣΑΜΙΩΝ (1836-1847)  [1836 - 1847]
Περιεχόμενα: Πρακτικά και αποφάσεις.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_COL021
ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΣΑΜΙΩΝ (1842-1847)  [1842 - 1847]
Περιεχόμενα: Πρακτικά της Βουλής των Σαμίων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_COL022
ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΒΕΡΟΒΙΤΖ (1895)  [1895]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Συνεδριών της Βουλής μετά του Ηγεμόνος Βέροβιτζ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-SAM_COL023
ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ Κ. ΦΩΤΙΑΔΟΥ (1874)  [1874]
Περιεχόμενα: Αρχείο Βουλής. Πρακτικά διασκέψεως Βουλής μετά του ηγεμόνος Κ. Φωτιάδου.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα