@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ROD
Αρχεία Ν. Ροδόπης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_COL019
Συλλογή προεκλογικού υλικού Ν. Ροδόπης για τις Εθνικές Εκλογές 2009.  [2009]
Εφημερίδας, προεκλογικό υλικό κομμάτων εκλογών Εθνικών εκλογών 2009.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_COL020
Αρχείο Ζωής Μαυροπούλου - Οικονομίδου  [1905 - 1975]
112 φωτογραφίες και 19 έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_COL021
Αρχείο Ιωάννη Βάρσου  [1930 - 2009]
Πολεμικό ημερολόγιο Τρίτου Τάγματος / 29ου Συντάγματος Πεζικού Κομοτηνής.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_COL025
Καρτ Ποστάλ Κομοτηνής αδελφών Αναστασίου και Νικολάου Βάττη και Πέτκο Ποπόφ  [1920 - 1965]
3 καρτ ποστάλ των αδελφών Βάττη (περ. 1960) και μία καρτ ποστάλ του Πέτκο Ποπόφ (μεταξύ 1913-1918). Οι καρτ ποσταλ των αδελφών Βάττη είνα...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_COL026
Συλλογή Εθνικών Εκλογών του 2012 Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης  [2012]
Προεκλογικό υλικό (προγράμματα κομμάτων, βιογραφικά υποψηφίων, αφίσες, ψηφοδέλτια, εφημερίδες, αποτελέσματα) από τις εκλογές της 6ης Μαΐο...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_COL027
Συλλογή Νικολάου Ορφανουδάκη  [1934 - 1937]
Αντίγραφα αλληλογραφίας προσκόπων Ροδόπης, προσωπικών έγγραφων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_COL028
Συλλογή Κωνσταντίνου Αντωνιάδη  [1916 - 1998]
Αντίγραφα αλληλογραφίας Κωνσταντίνου Αντωνιάδη, ιδρυτή προσκοπισμού Ροδόπης.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_COL029
Συλλογή Γεωργίου Νεστωράκη  [1947 - 2011]
Αντίγραφο της έκθεσης του Ταγματάρχη Διοικητή του Οχυρού Νυμφαίας προς το ΓΕΣ (15.81947), Δημοσιεύματα του Γ. Νεστωράκη για τον πόλεμο το...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_COL030
Συλλογή φωτογραφιών Ευδοκίας Νικολαΐδου  [1925 - 1986]
Η συλλογή περιλαμβάνει 39 φωτογραφίες προσώπων από το χωριό Μεσοχώρι Ροδόπης.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_COL031
Αρχείο Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής.   [1990-2012]
Περιέχονται αφίσες, προγράμματα, έντυπα σχετικά με τις θεατρικές παραστάσεις στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κομοτηνής.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_COL031
Αρχείο Φωφώς Κουτλογεωργίου  [1913-2011]
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_COL032
Φύλλο της εφημερίδας Le Petit Journal  [1913]
Φύλλο 14ης Σεπτεμβρίου 1913
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_EDU001
Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων Κομοτηνής  [1944 - 1997]
Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_EDU002
Αρχείο Οικονομικού Γυμνασίου Κομοτηνής.  [1961 - 1977 ]
Μαθητολόγια, Βιβλίο, Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_EDU003
Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Κομοτηνής.  [1945 - 1980]
Βιβλία πρωτοκόλλου, Πιστοποιητικών Σπουδής, Ειδικού Ελέγχου, Πρακτικών, Πράξεων Σχολικής Εφορείας.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_EDU004
Αρχείο 3ου Λυκείου Κομοτηνής.  [1986 - 2007]
Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πρωτοκόλλου, πράξεων διευθυντή, επιβολής κυρώσεων, πρακτικού σχολικού συμβουλίου και εισερχόμενα υπηρεσιακά...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_EDU005
Αρχείο 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής  [1979 - 1999]
Το αρχείο περιέχει βιβλία πρωτοκόλλου, σχολικής εφορείας, φοιτήσεως, διδασκόμενης ύλης, εσόδων-εξόδων, επετηρίδας μαθητών, απολυτήρια Δημ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ROD_EDU006
Κέντρο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Τ.Ε.) Κομοτηνής.  [1978 - 1987]
Το αρχείο περιέχει βιβλία πράξεων συλλόγου καθηγητών, πράξεων εφορευτικής επιτροπής, ωρολόγια προγράμματα, αναλυτικά προγράμματα.
Μετάβαση στη σελίδα: 

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα