@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-PAX
Τοπικό Αρχείο Παξών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_ADM003
ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ (ΙΟΝΙΟ ΚΡΑΤΟΣ)  [1828 - 1866]
Περιεχόμενα: "Conservatione delle Ipoteche Registro Generale di tutte le inscrizioni e traserizioni a…". Γενικόν Υπόμνημα των εγγραφώ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_ADM008
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΕΙΟ - ΙΟΝΙΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  [1826]
Περιεχόμενα: Κτηματολόγιο Αντιπάξων, τ.Β΄.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_ADMDFR
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΩΝ  [1797 - 1799]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_MUNB01
ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ  [1850 - 1932]
Περιεχόμενα: Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων του Δήμου. Ευρετήριον γεννητηρίων πράξεων Κοινότητας Γαΐου.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_MUND01
ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ  [1841 - 1971]
Περιεχόμενα: "Νεκροσκόπος": βιβλίο καταγραφής θανάτων της Κοινότητας Γαΐου. Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_MUNM01
ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ  [1828 - 1932]
Περιεχόμενα: Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων γάμων του Δήμου. Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων γάμων του Δήμου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_NOT001
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ  [1850 - 1902]
Περιεχόμενα: Βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Ευάγγελλου Βελλιανίτη. Βιβλίο Διαθηκών του συμβολαιογράφου Ευάγγελλ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-PAX_REL001
ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ  [1740 - 1927]
Περιεχόμενα: Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων του Παντοκράτορα του Κόντε Μακρή. Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων των Αγ. Πάντ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα