@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_EDU103
ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  [1841 - 1931]
Περιεχόμενα: Πρακτικά και έλενχος μαθητών. Βιβλίο εγγραφής μαθητών. Μηνιαίοι έλεγχοι μαθητών Α΄ τάξης. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_EDU104
ΑΡΧΕΙΟ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  [1929 - 1939]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Συνεδριάσεων Συλλόγου καθηγητών. Βιβλίο Καταθέσεων και Αναλήψεων του Σχολικού Ταμείου. Βιβλίο πιστοποιητικών σπ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_EDU105
ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  [1939 - 1963]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Συνεδριάσεων Συλλόγου καθηγητών. Βιβλίο καταθέσεων και αναλήψεων του Σχολικού Ταμείου. Βιβλίο πιστοποιητικών σπ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_EDU106
ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ) ΣΚΟΠΕΛΟΥ  [1946 - 1979]
Περιεχόμενα: Γενικός έλεγχος. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών. Πράξεων Παιδαγωγικών Συνεδριών [Σύλ. Καθηγητών]. Κίνηση Δανειστικής ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_EDU107
ΑΡΧΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΤΡΙΤΑΞΙΟΥ) ΣΚΟΠΕΛΟΥ  [1976 - 1986]
Περιεχόμενα: Βιβλιο Πράξεων Εισιτήριων Εξετάσεων. Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας. Ημερολόγιο συμβάντων. Ημερολόγιο γεγονότων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT001
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  [1923 - 1946]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο Ζ - Η - Θ - Ι. Ευρετήριο Χ - Ψ - Ω. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1- 2155. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών π...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT002
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ  [1808 - 1992]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 1647. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1648 - 4590. Ευρετήριο συμβολαιογραφικ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT004
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΟΣ  [1884 - 1988]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1226 - 2957.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT005
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΡΑΝΗ  [1910 - 1922]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 25619 - 30403.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT007
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΦΕΤΣΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΛΕΑ)  [1918 - 1921]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 9901 - 13113.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT021
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)  [1926 - 1965]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1- 4454. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 4455 - 7961. Ευρετήριο συμβολαιογραφικώ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT023
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  [1922 - 1933]
Περιεχόμενα: Αλφαβητικό ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 3421 - 6705. Ευρετήριο συμβολαιογραφ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT025
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΛΕΑ)  [1931 - 1963]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 3328. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 3329 - 7499. Ευρετήριο συμβολαιογραφι...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT026
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΛΕΑ)  [1822 - 1987]
Περιεχόμενα: Αλφαβητικό ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 10897 - 14088. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 23806 - 26996.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα