@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS010
Αρχείο Ειρηνοδικείου Πολυχνίτου  [1977 - 2002]
Δικογραφίες & Αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (Ποινικά), Δικογραφίες Πταισματοδικείου (Πταίσματα), Δικογραφίες Πολιτικών Υποθέσεων...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS012
Αρχείο Ειρηνοδικείου Παπάδου  [1985-2002]
Δικογραφίες, αιτήσεις, αποφάσεις, πταίσματα, ατομικοί φάκελοι, ασφαλιστικά, ένορκες βεβαιώσεις, πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS018
Εκλογικό Αρχείο Πρωτοδικείου Μυτιλήνης  [1998 - 2010]
Εκλογικά βιβλία και φάκελοι
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS022
Αρχείο Πταισματοδικείου Πολυχνίτου  [1913 - 1955]
Ποινικά πρακτικά και αποφάσεις
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS023
Αρχείο Πταισματοδικείου Αγιάσου  [1931 - 1949]
Ποινικά πρακτικά και αποφάσεις επ'αυτοφώρω, ποινικά πρακτικά και αποφάσεις, αγροτικά πρακτικά και αποφάσεις
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT003
Αρχείο Συμβολαιογράφου Ανδρόφιλου Καναράχου  [1925 - 1944]
Συμβόλαια 1 - 2660 (μισθωτήρια, διαμαρτυρικά, προικοσύμφωνα, δωρεές, ενυπόθηκα δάνεια, πληρεξούσια, μισθώσεις ανταλλαξιμων, αγοραπωλησίες...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT004
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αρμάνδου Αλιβιζάτου  [1911 - 1916]
Συμβόλαια 1 - 1216 (αγροπωλητήρια, διαμαρτυρικά, πληρεξούσια, μισθωτήρια, πωλητήρια, εξοφλητικά, καταθέσεις τίτλων, προικοσύμφωνα, πράξει...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT005
Αρχείο Συμβολαιογράφου Θεόδωρου Καρελλά  [1914 - 1923]
Συμβόλαια (πληρεξούσια, πωλητήρια, προικοσύμφωνα, βιβλίο στατιστικής, βιβλίο απγραφών κλπ)
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT006
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δημητρίου Πουλάκου  [1914 - 1936]
Συμβόλαια 1 - 4800 (πληρεξούσια, μισθωτήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, αγοραπωλησίες, εξοφλητικά, διαμαρτυρικά, πράξεις, συμφωνητικά, εγγυ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT007
Αρχείο Συμβολαιογράφου Νικόλαου Αντωνιάδη  [1929 - 1937]
Συμβόλαια 1 - 2092 (πληρεξούσια, πωλητήρια, προικοσύμφωνα, εξοφλητικά, μισθοδοτικά, βιβλίο στατιστικών, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, πρωτόκο...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT008
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δημήτριου Καββαδία  [1923 - 1962]
Συμβόλαια 1 - 1861 (πληρεξούσια, ενυπόθηκα δάνεια, εξοφλητικά, διαθήκες, πωλητήρια, αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, εγγυοδοτικά, διαμαρτυρι...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT009
Αρχείο Συμβολαιογράφου Ευστράτιου Μολίνου  [1913 - 1933]
Συμβόλαια 1 - 14328 (αγοραπωλησίες, πληρεξούσια, διαμαρτυρικά, προικοσύμφωνα, μισθωτήρια, πράξεις, ενυπόθηκα δάνεια, εγγυοδοτικά, συμβιβα...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT010
Αρχείο Συμβολαιογράφου Παρασκευά Σαλιάρη  [1924 - 1938]
Συμβόλαια 1 - 10618 (εξοφλήσεις, πωλητήρια, μισθωτήρια, ενυπόθηκα δάνεια, διαμαρτυρικά, προικοσύμφωνα, εγγυοδοτικά, πράξεις, μισθοδοτικά,...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT011
Αρχείο Συμβολαιογράφου Σπυρίδωνα Τσαγκαράκη  [1927 - 1953]
Συμβόλαια 1 - 10051 (πληρεξούσια, δωρεές, πωλητήρια, προικοσύμφωνα, συμφωνητικά, μισθοδοτικά, διαμαρτυρικά, δωρεές, δάνεια, αγοραπωλησίες...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT012
Αρχείο Συμβολαιογράφου Ελισάβετ Σαμαρίδου  [1914 - 1980]
Ευρετήριο συμβολαίων συμβολαιογράφων Ν. Παπαδάκη, Δ. Πουλάκου και Α. Αντωνιάδη, δικογραφίες πλειστηριασμών, διαθήκες συμβολαιογράφων Μολί...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT013
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αντώνη Αντωνάκα  [1952 - 1964]
Συμβόλαια 1 - 4438 (διαμαρτυρικά, πληρεξούσια, πράξεις, πωλητήρια, αγοραπωλησίες, ανακλήσεις, προικοσύμφωνα, μισθωτήρια, αποδοχή κληρονομ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT014
Αρχείο συμβολαιογράφου Αντώνη Αντωνιάδη  [1914 - 1966]
Συμβόλαια 1 - 17889 (αγοραπωλησίες, πράξεις συμβιβασμού, πληρεξούσια, μισθωτήρια, εγγυοδοτήσεις, εξοφλήσεις, προικοσύμφωνα, δηλώσεις, μισ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT015
Αρχείο συμβολαιογράφου Δημήτριου Τερζάκη  [1914 - 1915]
Συμβόλαια 1 - 11 (πληρεξούσια, μισθωτήρια, πωλητήρια, πράξεις, ευρετήριο κλπ)
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT016
Αρχείο Συμβολαιογράφου Νικόλαου Χιωτίνη  [1927]
Συμβόλαια 1 - 243 (πληρεξούσια, αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, εξοφλήσεις, πράξεις, πωλητήρια, διαθήκες, ενυπόθηκα δάνεια, ευρετήριο)
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_NOT017
Αρχείο Συμβολαιογράφου Γεώργιου Παπαδιά  [1940 - 1956]
Διαθήκες, βιβλίο διαθηκών, ευρετήρια ονομάτων, βιβλίο γραμματίων
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   1 [2]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα