@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM002
Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης "Οδυσσέας Ελύτης"  [1989 - 2004]
Διοικητικά έγγραφα του Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης "Οδυσσέας Ελύτης": Αρχείο τμήματος Γραμματείας (ΥΠ/1), Αρχείο Οικονομικού Τμήματος (...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM004
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου  [1914 - 2003]
Ατομικοί φάκελοι δασκάλων, νηπιαγωγών και υπηρετριών, εκθέσεις και βιβλία πράξεων επιθεωρητών, στατιστικά στοιχεία, ωρολόγια προγράμματα,...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM015
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  [2006-2007]
Οικονομικό Αρχείο της Υ.Δ.Ε. στην Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων οικ. ετών 2006 και 2007
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM016
Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αγαίου  [2002 - 2010]
Θέματα προσωπικού (επιμόρφωση, μισθοδοσία, μεταθέσεις, διορισμοί, οδοιπορικά, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, συνδικαλισμός, σχολικοί σύμβουλοι,...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM017
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  [1923 - 2005]
Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων, ατομικοί φάκελοι ασθενών, θέματα προσωπικού (τοποθετήσεις, μετατάξεις, προσλήψεις, άδειες κλπ), στατιστικά στ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM018
Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας  [1987 - 2011]
Πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας, συμβάσεις εργασίας εργοδοτών Λέσβου - Λήμνου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM019
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Δ/νσης δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  [1967-2007]
Φάκελοι σχετικοί με αγορανομικές παραβάσεις, καταγγελίες ,δειγματοληψίες, αποτελέσματα ελέγχου και αποφάσεις διάθεσης ή απαγόρευσης τροφί...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_BLA001
Αρχείο Εργοστασίου Βυρσοδεψίας Σουρλάγκα  [1870 - 1990]
Το αρχειακό υλικό της βιομηχανίας Σουρλάγκα αποτελείται από έγγραφα που αφορούν τη διαχείριση της διεύθυνσης, τις εμπορικές και επιχειρημ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_BLA002
Αρχείο Α.Ε. "Έλαιον"  [1941 - 1944]
Εμπορική αλληλογραφία, αλληλογραφία με τράπεζες, πρωτόκολλα αποστολής και παράδοσης, δελτία τιμολογίων και ζυγολογίων, καταστάσεις διατακ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_CON002
ΑΡΧΕΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1909-1915]
Περιέχει ένα βιβλίο επιστολών του Γαλλικού Υποπροξενείου Μυτιλήνης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_CON003
ΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΚΟΥ ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1894-1897]
Βιβλίο του Ρωσικού Υποπροξενείου Μυτιλήνης με στατιστικούς πίνακες για την Μυτιλήνη
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS001
ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1871-1914]
Το αρχείο στο μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από δικογραφίες του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης, αλλά και βιβλία πρακτικών και απ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS002
ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΘΥΜΝΗΣ  [1881-1914]
Το αρχείο του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μηθύμνης περιέχει κυρίως βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικών και συνεδριάσεων του Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS010
Αρχείο Ειρηνοδικείου Πολυχνίτου  [1977 - 2002]
Δικογραφίες & Αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (Ποινικά), Δικογραφίες Πταισματοδικείου (Πταίσματα), Δικογραφίες Πολιτικών Υποθέσεων...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS012
Αρχείο Ειρηνοδικείου Παπάδου  [1985-2002]
Δικογραφίες, αιτήσεις, αποφάσεις, πταίσματα, ατομικοί φάκελοι, ασφαλιστικά, ένορκες βεβαιώσεις, πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS018
Εκλογικό Αρχείο Πρωτοδικείου Μυτιλήνης  [1998 - 2010]
Εκλογικά βιβλία και φάκελοι
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS022
Αρχείο Πταισματοδικείου Πολυχνίτου  [1913 - 1955]
Ποινικά πρακτικά και αποφάσεις
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS023
Αρχείο Πταισματοδικείου Αγιάσου  [1931 - 1949]
Ποινικά πρακτικά και αποφάσεις επ'αυτοφώρω, ποινικά πρακτικά και αποφάσεις, αγροτικά πρακτικά και αποφάσεις
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα