@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT026
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1751 - 1786]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT027
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1753 - 1757]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT028
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1705 - 1770]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων. ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT029
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1717 - 1807]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων. ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT030
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1755 - 1756]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT031
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1757 - 1769]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Δέσμη εγγράφων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT032
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1759 - 1764]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT033
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1738 - 1779]
Περιεχόμενα: Δέσμη εγγράφων. Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT034
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1759 - 1772]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Δέσμη εγγράφων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT035
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1757 - 1771]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Δέσμη εγγράφων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT036
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1763 - 1807]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων. ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT037
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1703 - 1791]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 37. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων....
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT038
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1766 - 1777]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων (παρένθετο φύλλο). Δέσμη εγγράφων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT039
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1761 - 1770]
Περιεχόμενα: Δέσμη εγγράφων. Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_REG001
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (1685-1952)  [1732 - 1942]
Περιεχόμενα: Βιβλίο βαπτίσεων, γάμων, θανάτων του ναού Αγία Παρασκευή στο χωριό Αθάνη της νήσου Λευκάδας. Περιέχει ρεγολαμέντο του Υπ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_REG002
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (1685-1952)  [1685 - 1901]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_REG003
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (1685-1952)  [1841 - 1913]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_REG004
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (1685-1952)  [1914 - 1952]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_REG005
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (1685-1952)  [1822 - 1832]
Περιεχόμενα:
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   1 2 [3]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα