@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT006
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1692 - 1768]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Δέσμη εγγράφων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT007
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1715 - 1719]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT008
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1719 - 1746]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων. ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT009
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1723 - 1760]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων. ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT010
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1723 - 1770]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Δέσμη εγγράφων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT011
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1713 - 1739]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Δέσμη εγγράφων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT012
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1733 - 1743]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3 & 4. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT013
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1723 - 1762]
Περιεχόμενα: Δέσμη εγγράφων. Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT014
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1736 - 1762]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Δέσμη εγγράφων. Πρωτόκολλο 4. ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT015
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1737 - 1751]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων (παρένθετο σημείωμα).
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT016
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1738 - 1762]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο. Βιβλίο πράξεων (παρένθετο σημείωμα). Δέσμη εγγράφων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT017
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1739 - 1759]
Περιεχόμενα: Δέσμη εγγράφων. Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT018
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1739 - 1769]
Περιεχόμενα: Δέσμη εγγράφων. Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων (παρένθετα φύλλα 2). Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πρά...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT019
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1740 - 1759]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων (παρένθετο σημείωμα).
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT020
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1742 - 1743]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων (παρένθετο σημείωμα).
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT021
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1742 - 1763]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων. ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT022
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1746 - 1769]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων. ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT023
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1749 - 1795]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων. ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT024
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1750 - 1754]
Περιεχόμενα: Δέσμη εγγράφων. Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT025
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1751 - 1756]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων.
Μετάβαση στη σελίδα: 

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα