@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAR
Αρχεία Ν. Λάρισας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_COL024
ΑΡΧΕΙΟ ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣ/53 ΣΥΝΤΑΓΜΑ  [1936 - 1944]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_EDU001
ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1881 - 1889]
Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1881-82 ως 1888-89. Μια επιπλέον ένθετη σελίδα. Ειδικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 18...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_EDU002
ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1898 - 1929]
Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο. Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1918 - 1919 έως 1920 - 1921. Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1920 - 1921 ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_EDU003
ΑΡΧΕΙΟ Β΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1898 - 1928]
Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών 1898 - 1927. Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1917 - 1918 ως 1927 - 1928. Μαθητολόγ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_EDU004
ΑΡΧΕΙΟ Γ΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1926 - 1935]
Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1931-32 ως 1934-35. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής σχολικών χρονιών από 1926 - 27 ως...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_EDU005
ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1889 - 1950]
Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1889 - 1890 ως 1912 - 1913. Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1913 - 1914 ως 1923 - 1924...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_MUN007
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  [1882 - 1975]
Περιεχόμενα: Συνεδριάσεις από 13 Ιουνίου 1882 ως 17 Σεπτεμβρίου 1883. Συνεδριάσεις από τον Ιούνιο του 1884 εώς 12 Σεπτεμβρίου 1886. Π...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_NOT001
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ  [1808 - 1999]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_NOT002
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ  [1805 - 2892]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_NOT012
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΟΥ  [1881 - 1888]
Περιεχόμενα:
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα