@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAK
Αρχεία Ν. Λακωνίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU113
Αρχείο Ελληνικού Σχολείου και Ημιγυμνασίου Γκοριτσάς  [1905-1930]
Το Αρχείο συγκροτείται από 10 χειρόγραφα βιβλία (μαθητολόγια, γενικούς και ειδικούς ελέγχους, πιστοποιητικών σπουδής, πράξεων συλλόγου, π...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU115
Αρχείο Ελληνικού Σχολείου και Ημιγυμνασίου Μονεμβασιάς  [1889 -1939]
Το Αρχείο περιλαμβάνει βιβλία (μαθητολόγια, γενικούς και ειδικούς ελέγχους, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πράξεων, καθηγητών σχολικής εφ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU116
Αρχείο Ελληνικού Σχολείου, Ημιγυμνασίου και Παραρτήματος Γυμνασίου Αρρένων Ξηροκαμπίου  [1889-1946]
Το Αρχείο περιλαμβάνει χειρόγραφα βιβλία (μαθητολόγια, γενικούς και ειδικούς ελέγχους, βιβλία εισιτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων, πισ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU117
Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Γ. Παπαδάκου  [1939-1945]
Το Αρχείο περιλαμβάνει 4 χειρόγραφα βιβλία (μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους, πιστοποιητικών σπουδής, πρακτικών) και 1 φάκελο (αποφάσεις κα...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU219
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ταλάντων  [1915 - 1998]
Το Αρχείο απαρτίζεται από φακέλους με χειρόγραφα κείμενα και βιβλία που αφορούν στους μαθητές, τη διοικητική λειτουργία και τις σχολικές ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_EDU255
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γέρακα  [1972 - 1986]
Το Αρχείο περιλαμβάνει Μαθητολόγια, Μητρώο Προόδου Μαθητών και Οικονομικά Στοιχεία του Δημοτικού Σχολείου Γέρακα,
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_NOT001
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ  [1832 - 1848]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_NOT002
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΙΩΝ  [1845 - 1949]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_NOT003
Αρχείο Συμβολαιογραφείου και Υποθηκοφυλακείου Θεραπνών  [1834 - 1981]
Το Αρχείο περιλαμβάνει πλήθος χειρογράφων κειμένων και βιβλίων του Συμβολαιογραφείου – Υποθηκοφυλακείου Θεραπνών. Διαρθρώνεται σε δύο Σει...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_NOT004
Αρχείο Συμβολαιογράφου Ιωάννου Καραβάσου  [1910 - 1922]
Το αρχείο αποτελείται από δεκα πέντε (15) φακέλους με χειρόγραφα συμβόλαια
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_NOT005
Αρχείο Συμβολαιογράφου Γεωργίου Ηλ. Καρελλά  [1897 - 1924]
Το αρχείο διαρθρώνεται σε δύο (2) αρχειακές σειρές : Η πρώτη αφορά σε χειρόγραφα συμβόλαια του συμβολαιογράφου Γεωργίου Ηλ. Καρελλά - τ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_NOT006
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δημητρίου Κουμάνταρου   [1833 - 1903]
Το αρχείο συγκροτείται από χειρόγραφα συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Σπάρτης Δημητρίου Κουμάνταρου και ένα (1) βιβλίο του Μνήμονα Λακεδαί...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_NOT007
Αρχείο Συμβολαιογράφου Βασίλειου Μανουσάκη  [1874 - 1901]
Το αρχείο αποτελείται από πενήντα οκτώ (58) φάκελους με χειρόγραφα συμβόλαια
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_NOT008
Αρχείο Συμβολαιογράφου Νικολάου Μάντζαρη  [1871 - 1895]
Το αρχείο αποτελείται από 59 φακέλους με χειρόγραφα συμβόλαια του συμβολαιογράφου Νικόλαου Μάντζαρη
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_NOT009
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΥΣΤΡΑ  [1849 - 1979]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_NOT010
Αρχείο Συμβολαιογράφου Νικολάου Παπαηλιού  [1901 - 1920]
Το αρχείο απαρτίζεται από χειρόγραφα συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Νικολάου Παπαηλιού
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_NOT011
Αρχείο Συμβολαιογράφου Κωνσταντίνου Βραχνού  [1858 - 1869]
Το αρχείο αποτελείται από χειρόγραφα συμβόλαια του συμβολαιογράφου Κωνσταντίνου Βραχνού
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_NOT012
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  [1863 - 1974]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_NOT013
Αρχείο Συμβολαιογράφου Σπυρίδωνα Εφέσιου   [1871 - 1873]
Το αρχείο αποτελείται από έξι (6) φακέλους με χειρόγραφα συμβόλαια
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAK_NOT014
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αναστάσιου Καλαβρυτινού  [1903 - 1943]
To Αρχείο απαρτίζεται κυρίως από χειρόγραφα συμβόλαια και ευρετήρια συμβολαίων του συμβολαιογράφου Αναστασίου Καλαβρυτινού. Σε ένα φάκελο...
Μετάβαση στη σελίδα: 

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα