@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IMA
Αρχεία Ν. Ημαθίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IMA_EDU001
ΑΡΧΕΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  [1879 - 1967]
Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου Καθηγητών. Μητρώο Εγγραφής Μαθητών. Μητρώο Εγγραφής Μαθητών - Μαθητολόγιο. Μαθητολόγια - Αποτελέσματα Ε...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IMA_EDU002
ΑΡΧΕΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  [1904 - 1977]
Περιεχόμενα: Πράξεις Συνεδριάσεων. Πράξεις Σχολικής Εφορείας. Πράξεις Διδασκαλικού Προσωπικού. Βαθμολ. Ετησίων -Χειμερινών Εξ/σεων. Ε...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IMA_NOT001
ΑΡΧΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΩΛΙΔΗ  [1857 - 1915]
Περιεχόμενα: Προικοτιμήσεις. Διάφορες συμβολαιογραφικές πράξεις. Προικοσύμφωνα - θεωρήσεις λογαριασμών Εκκλησιών. Εξοφλητικά - Διαθήκ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IMA_OJC001
ΑΡΧΕΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΙΕΡΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  [1602 - 1882]
Περιεχόμενα: Ιεροδικαστικές αποφάσεις. Υποθήκες - Δάνεια. Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές. Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές Βακουφικά ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα