@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_MINOS0
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1881 - 1889]
Περιεχόμενα: Μίνως.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_MTG001
ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΧΑΝΙΩΝ)  [1879 - 1931]
Περιεχόμενα: Βιβλίο μεταφράσεων συμβολαίων. Βιβλίο μεταφρασθέντων εγγράφων. Τόμος 2. 3ο βιβλίο μεταφράσεων. 4ο Βιβλίο μεταφράσεων. Βι...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_MUN00L
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ (ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ)  [1817 - 1967]
Περιεχόμενα: Μητρώο Αρρένων της Κοινότητος Αγίου Ιωάννου του Νομού Χανίων. Περιέχονται οι γεννηθέντες κατά τα έτη 1933 - 1967. Μητρώο...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_NEBDOM
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1885 - 1889]
Περιεχόμενα: Νέα εβδομάς.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PALIGG
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1912 - 1916]
Περιεχόμενα: Παλιγγενεσία.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PATRIS
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1881 - 1903]
Περιεχόμενα: Πατρίς.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PRESS02
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1880 - 1881]
Περιεχόμενα: Τα άπτερα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PRESS03
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1881 - 1882]
Περιεχόμενα: Αλήθεια.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PRESS04
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1881 - 1885]
Περιεχόμενα: Λευκά Όρη. Λευκά Όρη, αριθμός φύλλου 46.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PRESS07
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1885 - 1887]
Περιεχόμενα: Άμυνα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PRESS08
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1886 - 1887]
Περιεχόμενα: Λευκά Όρη.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PRESS09
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1888 - 1889]
Περιεχόμενα: Λευκά Όρη.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PRESS15
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1902 - 1935]
Περιεχόμενα: Κήρυξ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PRESS17
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1901]
Περιεχόμενα: Σημαία.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PRESS19
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1890 - 1905]
Περιεχόμενα: Το Θέρισσο. Επίσημος εφημερίς της Επαναστατικής Συνελεύσεως. Η φωνή των υποδούλων.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PRESS20
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1905 - 1912]
Περιεχόμενα: Λευκά Όρη.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PRESS21
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1911 - 1915]
Περιεχόμενα: Το σύνταγμα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PRESS22
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1907 - 1909]
Περιεχόμενα: Υψηλά Λευκά Όρη.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PRESS23
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1899 - 1911]
Περιεχόμενα: Αγών.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_PRESS24
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1907 - 1908]
Περιεχόμενα: Ο σκορπιός.
Μετάβαση στη σελίδα: 

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα