@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_0MESOG
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1891 - 1894]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_ADM0DK
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  [1887 - 1893]
Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων. Πρακτικά Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Ρεθύμνου. Πρακτικά συνεδριάσεως των Διοικητικών....
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_AGO012
ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ  [1852 - 1985]
Περιεχόμενα: Πρακτικά αποφάσεων αγωνιστών Νομού Χανίων. Πρακτικά αποφάσεων αγωνιστών Νομού Χανίων Βιβλία Πρακτικών αποφάσεων Αγωνιστώ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_AGON00
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1907 - 1910]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_AL0000
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1900 - 1901]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_DIAFOR
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1900 - 1931]
Περιεχόμενα: Βήμα. Ελπίς. Δράσις. Ημερήσια νέα. Κέντρον. Κρήτη. Αναγέννησις. Αθλητική Κρήτη. Δημοκρατικός αγών. Ελευθερία. Ελεύθερον ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_ELLAS0
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1901 - 1905]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_ELVIMA
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1905 - 1914]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_EREVNA
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1901 - 1924]
Περιεχόμενα: Νέα Έρευνα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_ESA00E
ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ  [1897 - 1936]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_IDI000
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1906 - 1914]
Περιεχόμενα: Η Ίδη.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_IDIBAH
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1882 - 1884]
Περιεχόμενα: Ιντίμπα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_IRAKLI
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1893 - 1896]
Περιεχόμενα: Ηράκλειον.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_KPE000
ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  [1902 - 1914]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_KPI000
ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  [1889 - 1909]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_KRI000
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1881 - 1896]
Περιεχόμενα: Κρήτη.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_LEF000
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1894]
Περιεχόμενα: Λευκά Όρη.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_MGR000
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  [1886 - 1933]
Περιεχόμενα: Βιβλίο αλληλογραφίας. Τόμος 1ος. Μετάφραση Τουρκικών συμβολαίων Δήμου Αμνάτου, Επαρχίας Ρεθύμνου. Βιβλίο μεταφρασθέντων ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα