@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-DOD
Αρχεία Ν. Δωδεκανήσου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN006
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1794 - 1898]
Περιεχόμενα: Διάφορα - Σπαράγματα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN007
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ
Περιεχόμενα: Κατάστιχα -λογαριασμοί 1818, 1931, τόμοι 1-2.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN008
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1912 - 1922]
Περιεχόμενα: Ιταλοκρατία -δημόσια έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN009
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1914]
Περιεχόμενα: Κατάλογος εράνου.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN010
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1912 - 1922]
Περιεχόμενα: Έγγραφα Ιταλικής διοίκησης 1912 - 1922.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN011
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1912 - 1944]
Περιεχόμενα: Διάφορα ιταλικά έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN012
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1866 - 1904]
Περιεχόμενα: Έγγραφα των ετών 1866-1904 Ρόδου.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN013
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1704 - 1935]
Περιεχόμενα: Δικαιοπρακτικά έγγραφα Ρόδου.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN014
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ
Περιεχόμενα: Τουρκικά έγγραφα δικαιοπρακτικά.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN015
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ
Περιεχόμενα: Σπαράγματα (χειρόγραφα και έγγρ.).
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN016
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1912 - 1946]
Περιεχόμενα: Επιστολές - ψηφίσματα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN017
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ
Περιεχόμενα: Επιστολές του τέως μητροπολίτου Ρόδου Απόστολου 1923-24.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN018
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1914 - 1946]
Περιεχόμενα: Κοινοτικά -εκκλησιαστικά.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN019
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1914 - 1935]
Περιεχόμενα: Δικαιοπρακτικά.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN020
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1912 - 1946]
Περιεχόμενα: Διάφορα ιταλικά έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN021
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1785 - 1922]
Περιεχόμενα: Κάρπαθος: εκκλησιαστικά, δικαιοπρακτικά, διατάγματα τουρκοκρατίας, δημοψηφίσματα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN022
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1845]
Περιεχόμενα: Λέρος: συλλογή Ιωάν. Μ. Γεδεών.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN023
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1744 - 1915]
Περιεχόμενα: Χάλκη: Δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κοινοτικά έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN024
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ  [1945 - 1949]
Περιεχόμενα: Κως: δημοτικά -επιστολές 1945 - 1949.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DOD_MUN025
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ
Περιεχόμενα: Κως (συνέχεια): αναμνηστικά.
Μετάβαση στη σελίδα: 

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα