@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK007.01
Αρχείο Θαλάσσιου Δικαστηρίου (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1828 - 1832]
Περιέχει έγγραφα που αφορούν υποθέσεις πλοίων, επιστολές, λογαριασμούς, αποσπάσματα από ημερολόγια πλοίων, αποφάσεις της “Αντί του Θαλασσ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK008.00
Αρχείο Γραμματείας των Ναυτικών (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1830 - 1833]
Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, επίσημη αλληλογραφία και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK009.00
Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου των Στρατιωτικών (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1830 - 1833]
Περιέχει επιστολές, γραμμάτια (πληρωμής, κ.ά), λογαριασμούς, ισολογισμούς, αποδείξεις πληρωμών, ονομαστικούς καταλόγους στρατιωτικών και ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK010.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1828 - 1832]
Περιέχει επιστολές, αναφορές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAM011.00
Μικροί Κλάδοι αρχείου Αγώνος και Καποδιστρίου  [1822 - 1828]
Περιέχει έγγραφα σχετικά με το/τη/τα: • Βουλευτικόν • Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος • Γερουσία Πελοποννησιακή • Γραμματεία των Εξωτ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO001.00
Αρχείο Ανακτορικών (περιόδου Όθωνος)  [1833 - 1862]
Περιέχει έγγραφα σχετικά με το προσωπικό των Ανακτόρων και της Αρχιγραμματείας, αλληλογραφία ιδιαίτερη ή μυστική προς το Βασιλιά και τους...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO002.00
Αρχείο Αντιβασιλείας (περιόδου Όθωνος)  [1832 - 1835]
Περιέχει υλικό σχετικό με την Αντιβασιλεία (διοίκηση, πρωτόκολλα, διπλωματικά, οικονομικά και κίνηση εγγράφων).
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO004.00
Αρχείο Υπουργικού Συμβουλίου (περιόδου Όθωνος)   [1833-1862]
Περιέχει υλικό σχετικό με το Συμβούλιο Επικρατείας (διορισμούς, περί σωματεμπορίας, κ.ά.), τη Διοίκηση Υπουργικού Συμβουλίου, το Υπουργικ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO005.00
Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου επί των Οικονομικών (1833-1862)   [1833 - 1862]
Το αρχείο της Γραμματείας / Υπουργείου επί των Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής: Ι. Υπο-αρχείο Γραµµατείας επί των Οικονομικών (1833-184...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO005.01
Αρχείο Εθνικών Κτημάτων  [1833 - 1869]
Το αρχειακό σύνολο «Εθνικά Κτήματα» αποτελεί τμήμα του αρχείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και περιλαμβάνει τεκμήρ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO007
Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου επί των Στρατιωτικών  [1833 - 1862]
Περιέχει φακέλους που έχουν προκύψει από τη διοικητική παραγωγή των τμημάτων Α΄ Προσωπικό – Οργάνωση, Β΄ Στρατιωτική νομοθεσία – Δικαιοσύ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO007.00
Αριστεία   [1834 - 1865]
Το αρχείο αποτελείται από 307 φακέλους ποικίλου όγκου, οι οποίοι φέρουν ταξινομική αρίθμηση κατά χρονολογική σειρά, από 1-307. Αθροιστικά...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO007.03
Αρχείο Στρατιωτικού Λογιστηρίου  [1833 - 1863]
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO007.06
Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών. Προικοδοτήσεις Φαλαγγιτών (περιόδου Όθωνος)  [1838 - 1865]
Περιέχει τετράδια προικοδοτήσεων φαλαγγιτών.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO008.00
Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (περιόδου Όθωνος)  [1832 - 1862]
Περιέχει υλικό του Υπουργείου Εξωτερικών, εμπορικές συνθήκες (Ελλάδος – Αγγλίας – Ιονίων Νήσων, Ελλάδος – Τουρκίας, Ελλάδος – Γαλλίας, Ελ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO009.00
Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Όθωνος)  [1833 - 1862]
Περιέχει υλικό σχετικό με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, τις νομαρχίες - επαρχίες, την Αστυνομία - Χωροφυλακή, τις φυλα...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO010.00
Αρχείο Υπουργείου Δικαιοσύνης (περιόδου Όθωνος)  [1833 - 1862]
Περιέχει υλικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης [προσωπικό (Κεντρική Υπηρεσία), οικονομικά (προϋπολογισμοί, πιστώσεις, κλπ), πολιτική και ποινι...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO011.00
Αρχείο Υπουργείου Ναυτικών (περιόδου Όθωνος)  [1833 - 1866]
Περιέχει έγγραφα γενικά περί του Ναυτικού, για το πολεμικό στόλο, σκάφη, πληρώματα, άδειες, οικονομικά, λογιστικά, ταμειακά, προϋπολογισμ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAO012.00
Αρχείο Σχεδίων Πόλεων  [1833 - 1879]
Περιέχει έγγραφα και σχέδια της πόλεως Αθηνών, Πειραιώς, Αττικοβοιωτίας, Εύβοιας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Φθιωτιδοφωκίδος, Αργολιδοκοριν...
Μετάβαση στη σελίδα: 

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα