@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_ADM044
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ  [1890 - 1989]
Αρχειακό υλικό (αρχιτεκτονικά σχέδια, γυάλινες φωτογραφικές πλάκες, φάκελοι εγγράφων) που αφορά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA001.00
Αρχείο Εκτελεστικού (περιόδου Αγώνος)  [1822 - 1826]
Περιέχει επίσημη αλληλογραφία, επιστολές, διατάγματα, διακηρύξεις, δηλώσεις, καταστάσεις λογαριασμών, αποδεικτικά, καταλόγους στρατιωτικώ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA002.00
Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής (περιόδου Αγώνος)  [1826 - 1827]
Περιέχει επίσημη αλληλογραφία, επιστολές, διακηρύξεις, διατάγματα, καταλόγους, καταστάσεις λογαριασμών, δηλώσεις και άλλα έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA003.00
Αρχείο Αντικυβερνητικής Επιτροπής (περιόδου Αγώνος)  [1825 - 1827]
Περιέχει επίσημη αλληλογραφία, επιστολές, διακηρύξεις, διατάγματα, καταλόγους, καταστάσεις λογαριασμών, δηλώσεις και άλλα έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA004.00
Αρχείο Γραμματείας των Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος)  [1821 - 1828]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA005.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Οικονομίας (περιόδου Αγώνος)  [1821 - 1827]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA005.01
Αρχείο Εθνικού Ταμείου (περιόδου Αγώνος)  [1822 - 1828]
Περιέχει λογαριασμούς, επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA006.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Πολέμου (περιόδου Αγώνος)  [1822 - 1827]
Περιέχει επιστολές, καταλόγους (ονομάτων, μισθοδοσίας), υπηρεσιακές επιστολές, λογαριασμούς και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA007.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου των Ναυτικών (περιόδου Αγώνος)  [1821 - 1828]
Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, επίσημη αλληλογραφία και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA007.01
Αρχείο Θαλάσσιου Δικαστηρίου (περιόδου Αγώνος)  [1824 - 1827]
Περιέχει έγγραφα που αφορούν υποθέσεις πλοίων, επιστολές, λογαριασμούς, αποσπάσματα από ημερολόγια πλοίων, αποφάσεις της “Αντί του Θαλασσ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA008.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Αγώνος)   [1822 - 1827]
Περιέχει επιστολές, αναφορές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA009.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Αγώνος)  [1821 - 1827]
Περιέχει έγγραφα γενικού, ποικίλου και νομικού περιεχομένου, εκκλησιαστικά, μοναστηριακά, σχολικά (ήτοι εκπαιδευτικά, περί ορφανοτροφείου...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA010.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Αστυνομίας (περιόδου Αγώνος)  [1822 - 1826]
Περιέχει επιστολές, επίσημη αλληλογραφία και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK001.00
Αρχείο Γενικής Γραμματείας (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1828 - 1833]
Περιέχει επιστολές, αποφάσεις, λογαριασμούς, αναφορές, αποδείξεις, καταλόγους, αιτήσεις, διατάγματα και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK002.00
Αρχείο Επιτροπής Οικονομίας (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1828 - 1833]
Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, ισολογισμούς, λογιστικές καταστάσεις, αποδείξεις (εισπράξεων και πληρωμών), διαταγές, κατάστιχα, γραμμά...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK003.00
Αρχείο Έκτακτων Επιτρόπων και Προσωρινών Διοικητών (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1828 - 1833]
Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, διατάξεις, ναυτιλιακά έγγραφα, αποδείξεις και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK004.00
Αρχείο Πληρεξούσιου Τοποτηρητή (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1828 - 1831]
Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, ονομαστικούς καταλόγους, αναφορές, αποδείξεις, παραιτήσεις, αιτήσεις και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK005.00
Αρχείο Γενικού Φροντιστηρίου (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1828 - 1829]
Περιέχει επιστολές, διάφορα έγγραφα, διατάγματα, λογαριασμούς, ονομαστικούς καταλόγους, αποδείξεις, ναυτολόγια και δηλοποιήσεις.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK006.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1828 - 1833]
Περιέχει έγγραφα γενικού, ποικίλου και νομικού περιεχομένου, εκκλησιαστικά, μοναστηριακά, σχολικά (ήτοι εκπαιδευτικά, περί ορφανοτροφείου...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK007.00
Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Στρατιωτικών και Ναυτικών (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1829 - 1830]
Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, ταχυδρομικές πληρωμές, γραμμάτια, αποδείξεις πληρωμών, καταλόγους ονομάτων, καταστάσεις υπηρεσιών, κατά...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα