@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT001
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ  [1832 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, δωρητήρια και συμφωνητικά. Περιέχει πωλητήρια, χαριστήρια, ανταλλαγές, μοιραστήρια, διαθήκες και...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT003
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΒΥΛΩΝ  [1831 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγορές και πωλήσεις. Περιέχει διανομές, δωρητήρια, συμβιβασμούς και επιτροπικά έγγραφα των κατοίκων του χωριού ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT004
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ  [1833 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγορές, δωρητήρια, διαθήκες, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα και εξοφλήσεις Περιέχει διαθήκες, αγορές, προικοδωρητήρι...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT005
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟΥ  [1831 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει διαθήκες, συμφωνητικά, προικοσύμφωνα, εξοφληστικά, μοιραστήρια και εμβατίκια. Περιέχει προικοσύμφωνα, διανομές,...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT007
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ  [1753 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, συμφωνητικά των κατοίκων κυρίως της Βολισσού και των ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT008
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΟΥΝΟΥ  [1768 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, μοιραστήρια, διαθήκες, ανταλλαγές, κτημάτων, συμφωνητικά, διανομές κληρονομιών κα...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT009
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ  [1882 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει προικοσύμφωνα, ενοικιαστήρια διανομές και αντίγραφα πράξεων. Περιέχει προικοσύμφωνα. Περίεχει ομόλογα. Περιέχει...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT010
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ  [1822 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει συμφωνητικά, εξοφλητήρια, υποσχετικά, ομολογίες, διανομές, αποδεικτικά, εγγυητικά, μαρτυρικά και συνυποσχετικά....
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT011
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΦΝΩΝΟΣ  [1862 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, πωλητήρια και υποθηκοδάνεια. Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια, διανομές, συμφωνητικά και ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT013
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΑΤΑΣ  [1833 - 1913]
Περιεχόμενα: Περιέχει ανταλλαγές ακινήτων, αγοραπωλησίες, χαριστήρια, συμφωνητικά, μοιραστήρια. Περιέχει δωρητήρια, προικοσύμφωνα, δι...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT015
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΝΩΝ  [1802 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές, κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, χαριστήρια των κατοίκων του χωριού τω...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT016
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΖΥΦΙΑ  [1860 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, συμφωνητικά-ομόλογα, δάνεια. Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες. Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια,...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT017
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ  [1779 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, συμφωνητικά, χαριστήρια των κατοίκων Θολοποταμίου...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT018
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ  [1680 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, πακτοχάρτια και μοιραστήρια των λατοίκων του χωριού Καλαμωτ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT019
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ  [1798 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει προικοσύμφωνα, ανταλλαγές, αγοραπωλησίες, μοιραστήρια. Περιέχει προικοσύμφωνα, πωλήσεις, ανταλλαγές, διαθήκες. ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT020
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΜΠΙΩΝ  [1893 - 1913]
Περιεχόμενα: Περιέχει πωλητήρια, αφιερώσεις, χαριστήρια, ανανταλλαγές, δωρητήρια, δάνεια και μοιραστήρια. Περιέχει πωλητήρια, ανταλλα...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT021
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΜΠΟΥ  [1867 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αντίγραφα διαθηκών. Περιέχει ομόλογα, επιτροπικά έγγραφα, διανομές, συμφωνητικά. Περιέχει ένα προικοσύμφωνο και...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT022
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ  [1862 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει ομόλογα, αποδεικτικά, ενοικιαστήρια, επιτροπικά, πληρεξούσια, αναστατοχάρτια. Περιέχει ομόλογα, εξοφλητικά, επι...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT023
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΡΥΩΝ  [1863 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει εξοφλήσεις, συμφωνητικά, πακτωτικά. Περιέχει διαθήκες, πωλητήρια, προικοσύμφωνα και δωρήτηρια. Περιέχει υποθηκο...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT025
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΟΙΝΗΣ  [1727 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει μοιραστήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά, αγοραπωλησίες, αφιερώσεις, διανομές κληρονομιών. Περιέχει αγ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα