@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AGI
Τοπικό Αρχείο Αγιάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_AUV006
ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  [1880 - 2000]
Περιεχόμενα: Χωριά και τοποθεσίες Επαρχίας Αγιάς. Φωτογραφίες αγιωτών. Φωτογραφίες της Στεφανίας Φάβρ. Φωτογραφίες της Οικογένειας Πα...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_EDU001
ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ  [1879 - 1951]
Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Αγιάς. Μαθητολόγιο. Γενικός Έλεγχος. Ειδικός Έλεγχος. Πιστοποιητικά Σπουδής. Πρακτικά Συλ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_EDU004
ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ  [1937 - 1954]
Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο Αστικού Σχολείου Αγιάς. Μαθητολόγιο. Βιβλίo Ειδικού Έλεγχου. Πιστοποιητικά Σπουδών. Bιβλίο μαθητών του Αστικ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_MUN001
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΤΙΟΥ  [1883 - 1913]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου. Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου 1887 - 1893. Πιστοποιητικά Δήμου Δωτίου 190...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_MUN002
ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ  [1850 - 1955]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς. Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1922 - 1928. Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1932 - 1934. Πρακτικά Κοινότ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_MUN004
ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  [1867 - 1950]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Καθημερινόν και Ταμείον. Πρακτικά Κοινότητας Μεταξοχωρίου 1938 - 1946. Πρακτικά Κοινότητας Μεταξοχωρίου. Μητρώο Κ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_PRI001
ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΕΞΟΥΛΗ  [1838 - 1942]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_PRI002
ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ  [1767 - 1948]
Περιεχόμενα: Πραγματεία Περί "Εθνικών Ιδεωδών"-Πολιτικός Σύλλογος"Νέα Πολιτεία". Οικονομικά στοιχεία Οικογένειας Δάλλα. Αλληλογραφία ...
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_PRI004
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗ  [1865 - 1952]
Περιεχόμενα:
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα