@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT003
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΒΥΛΩΝ  [1831 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγορές και πωλήσεις. Περιέχει διανομές, δωρητήρια, συμβιβασμούς και επιτροπικά έγγραφα των κατοίκων του χωριού ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT003.00.F000741
Φάκελος #741  [1831-1894]
Περιέχει αγορές και πωλήσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT003.00.F000742
Φάκελος #742  [1832-1906]
Περιέχει διανομές, δωρητήρια, συμβιβασμούς και επιτροπικά έγγραφα των κατοίκων του χωριού Βαβύλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT003.00.F000743
Φάκελος #743  [1841-1879]
Περιέχει διαθήκες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT003.00.F000744
Φάκελος #744  [1849-1908]
Περιέχει προικοσύμφωνα των κατοίκων του χωριού Βαβύλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT003.00.F000745
Φάκελος #745  [1853-1912]
Περέχει πωλητήρια και υποθηκοδάνεια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT003.00.F000746
Φάκελος #746  [1858-1888]
Περιέχει αγορές, διαθήκες, διανομές, συμφωνητικά, ανταλλαγές και προικοσύμφωνα των κατοίκων του χωριού Βαβύλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT003.00.F000748
Φάκελος #748  [1862-1875]
Περιέχει υποθηκοδάνεια των κατοίκων του χωριού Βαβύλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT003.00.F000750
Φάκελος #750  [1874-1893]
Περιέχει επιτροπικά, αγορές, δωρητήρια, διανομές και διαθήκες των κατοίκων του χωριού Βαβύλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT003.00.F000751
Φάκελος #751  [1882-1895]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, δωρητήρια και διανομές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT003.00.F000752
Φάκελος #752  [1859-1909]
Περιέχει αντίγραφα υποθηκοδανείων και ληξιαρχικές σημειώσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT003.00.F000754
Φάκελος #754  [1893-1913]
Περιέχει αγορές, ανταλλαγές και δωρητήρια των κατοίκων του χωριού Βαβύλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT003.00.F000756
Φάκελος #756  [1897-1906]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά, προικοδοτήρια,, επιστήριξη προικοσυμφώνου, ενδεικτικό πληρωμής χρημάτων, αποφασιστικό, πρά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT003.00.F000757
Φάκελος #757  [1906-1914]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, προικοδωρητήρια και συμβιβασμούςτων κατοίκων του χωριού Βαβύλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT003.00.F000758
Φάκελος #758  [1912-1913]
Περιέχει υποθηκοδάνεια, διαθήκες, πιστοποιητικό δωρητηρίου και συναίνεση για καταχώρηση πωλητήρίου.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα