@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT004
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ  [1833 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγορές, δωρητήρια, διαθήκες, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα και εξοφλήσεις Περιέχει διαθήκες, αγορές, προικοδωρητήρι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT004.00.F000695
Φάκελος #695  [1833-1860]
Περιέχει αγορές, δωρητήρια, διαθήκες, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα και εξοφλήσεις
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT004.00.F000696
Φάκελος #696  [1862-1890]
Περιέχει διαθήκες, αγορές, προικοδωρητήρια και προικοσύμφωνα των κατοίκων του χωριού Βασιλεωνοίκου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT004.00.F000697
Φάκελος #697  [1874-1893]
Περιέχει αγορές των κατοίκων του χωριού Βασιλεωνοίκου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT004.00.F000698
Φάκελος #698  [1882-1914]
Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες των κατοίκων του χωριού Βασιλεωνοίκου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT004.00.F000699
Φάκελος #699  [1893-1913]
Περιέχει αγορές και διανομές των κατοίκων του χωριού Βασιλεωνοίκου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT004.00.F000700
Φάκελος #700  [1893-1913]
Περιέχει ομόλογα των κατοίκων του χωριού Βασιλεωνοίκου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT004.00.F000703
Φάκελος #703  [1856-1862/1913]
Περιέχει διαθήκες, διανομή, συμφωνητικό, δωρεά, ενοικιαστήριο, πακτωτικά και επιτροπικό.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT004.00.F000704
Φάκελος #704  [1863-1899]
Περιέχει κατάλογο υποθηκοδανείων, χωρίς υπογραφές ιδιωτών, που πρέπει να είναι αντίγραφα.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα