@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAE
Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAE_NOT002
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΛΙΑΣΚΟΥ  [1815 - 1981]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 1696. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1697 - 3840. Ευρετήριο συμβολαιογραφικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000001
Φάκελος #001  [1914]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Γενικό δικαστικό πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξοφλητική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000002
Φάκελος #002  [1914 - 1925]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Γενικό πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ειδικό πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο ε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000003
Φάκελος #003  [1915]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Μεταπωλητήριο γάλακτος. Συμβολαιογραφική πράξη. Διανομή κληρονομικής περιουσίας. Συμβολαιογραφικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000004
Φάκελος #004  [1815 - 1915]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000005
Φάκελος #005  [1915]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Γενικό πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογραφική πρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000006
Φάκελος #006  [1915 - 1916]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία οικίας. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενυπόθηκο δάνειο. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση ο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000007
Φάκελος #007  [1915 - 1936]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Διάλυση συμβολαίου. Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Υπενοικίαση. Συμβολαι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000008
Φάκελος #008  [1915 - 1916]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Υπενοικίαση. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000009
Φάκελος #009  [1916 - 1918]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Κατάθεση εγγράφων. Συμβολαιογραφική πράξη. Γενικό πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλη...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000010
Φάκελος #010  [1916 - 1926]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Υπενοικίαση. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχώρηση καλλιεργείας. Συμβολαιογραφική πράξη. Γενικό πληρε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000011
Φάκελος #011  [1916 - 1917]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο επί ενεχύρω. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχώρηση καλλιεργείας. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000012
Φάκελος #012  [1817 - 1927]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχώρηση κελλιέργειας. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση ενυποθήκου δανείου δια κεφάλαιον και τόκ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000013
Φάκελος #013  [1915 - 1919]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχώρηση καλλιεργείας. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχώρηση. Συμβο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000014
Φάκελος #014  [1917]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Υπενοικίαση. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχώρηση καλλιεργείας. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000015
Φάκελος #015  [1917 - 1918]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχώρηση καλλιεργείας. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία ακιν...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000016
Φάκελος #016  [1917 - 1918]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία γάλακτος. Συμβολαιογραφική πράξη. Γενικό πληρεξούσι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000017
Φάκελος #017  [1917 - 1918]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Προικοσύμφωνο. Συμβολαιογραφική πράξη. Γενικό πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000018
Φάκελος #018  [1917 - 1928]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Γενικό πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχώρηση καλλιεργείας. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθω...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000019
Φάκελος #019  [1918 - 1923]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Γενικό πληρεξούσιο. Συμβολαιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT002.01.F000020
Φάκελος #020  [1918 - 1921]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη και εξόφληση συμβολαίου. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο....
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...7   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα