@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT019
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ  [1798 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει προικοσύμφωνα, ανταλλαγές, αγοραπωλησίες, μοιραστήρια. Περιέχει προικοσύμφωνα, πωλήσεις, ανταλλαγές, διαθήκες. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F000318
Φάκελος #318  [1803-1804]
Περιέχει προικοσύμφωνα, ανταλλαγές, αγοραπωλησίες, μοιραστήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F000319
Φάκελος #319  [1837-1849]
Περιέχει προικοσύμφωνα, πωλήσεις, ανταλλαγές, διαθήκες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F000320
Φάκελος #320  [1798-1800]
Περιέχει πωλητήρια, προικοσύμφωνα, συμβιβασμούς, ανταλλαγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F001070
Φάκελος #1070  [1849-1865]
Περιέχει αγοραπωλησίες, δωρητήρια, διανομές, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα, συμφωνητικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F001071
Φάκελος #1071  [1867-1871]
Περιέχει αγοραπωλησίες, ανταλλαγές, διαθήκες, προικοσύμφωνα, χαριστήρια, μοιρασοχάρτια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F001072
Φάκελος #1072  [1867-1881]
Περιέχει υποθηκοδάνεια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F001073
Φάκελος #1073  [1871-1876]
Περιέχει, αγοραπωλησίες, εξοφλητικά, ανταλλαγές, δωρητήρια, συνυποσχετικά, παραχωρητήρια, διαθήκες, προικοσύμφωνα, εγγυητικά, χαριστήρια,...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F001074
Φάκελος #1074  [1876-1880]
Περιέχει, αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, μοιραστήρια, ενοικιαστήρια, παραχωρητήρια, ανταλλαγές, πληρεξούσια, εξοφλητήρια, διαθήκες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F001075
Φάκελος #1075  [1881-1889]
Περιέχει υποθηκοδάνεια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F001077
Φάκελος #1077  [1882-1891]
Περιέχει προικοσύμφωνα, προικοδωρητήρια, δωρητήρια, διαθήκες, μοιραστήρια, συμβιβαστικά, παραχωρητήρια, συνυποσχετικά, ανταλλαγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F001078
Φάκελος #1078  [1885-1892]
Περιέχει αγορές, εξοφλητήρια, παραχωρητήρια, υποσχετικά, ανταλλαγές, μοιραστήρια, δωρητήρια, πληρεξούσια, εξασφαλιστικά, εξουσιοδότηση, α...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F001079
Φάκελος #1079  [1890-1901]
Περιέχει ομόλογα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F001081
Φάκελος #1081  [1893-1909]
Περιέρχει πωλητήρια, μεταβιβάσεις, δωρητήρια, ανταλλαγές, διανομές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F001083
Φάκελος #1083  [1906-1914]
Περιέχει διαθήκες και προικοσύμφωνα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F001084
Φάκελος #1084  [1906-1912]
Περιέχει υποθηκοδάνεια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F001085
Φάκελος #1085  [1909-1913]
Περιέχει πωλητήρια, εκδόσεις τίτλων ιδιοκτησία, δωρητήρια, ανταλλαγές, διανεμητήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT019.00.F001086
Φάκελος #1086  [1914]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα