@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT013
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΑΤΑΣ  [1833 - 1913]
Περιεχόμενα: Περιέχει ανταλλαγές ακινήτων, αγοραπωλησίες, χαριστήρια, συμφωνητικά, μοιραστήρια. Περιέχει δωρητήρια, προικοσύμφωνα, δι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT013.00.F000123
Φάκελος #123  [1833-1840]
Περιέχει ανταλλαγές ακινήτων, αγοραπωλησίες, χαριστήρια, συμφωνητικά, μοιραστήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT013.00.F001060
Φάκελος #1060  [1848-1881]
Περιέχει δωρητήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές, πωλητήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT013.00.F001061
Φάκελος #1061  [1882-1892]
Περιέχει αγοραπωλησίες, μοιραστήρια, χαριστήρια, εξοφλητικά, προικολαβές, διαθήκες, συμβιβασμούς, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT013.00.F001063
Φάκελος #1063  [1893-1913]
Περιέχει πωλήσεις, μεταβιβάσεις, διανομές, ανταλλαγές, δωρητήρια του χωριού Ελάτας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT013.00.F001064
Φάκελος #1064  [1893]
Περιέχει ομόλογα.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα