@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT025
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΟΙΝΗΣ  [1727 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει μοιραστήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά, αγοραπωλησίες, αφιερώσεις, διανομές κληρονομιών. Περιέχει αγ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000105
Φάκελος #105  [1727-1729]
Περιέχει μοιραστήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά, αγοραπωλησίες, αφιερώσεις, διανομές κληρονομιών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000106
Φάκελος #106  [1729-1749]
Περιέχει αγοραπωλησίες, διαθήκες, μοιραστήρια, προικοσύμφωνα, προικολαβές, πωλητήρια, ανταλλαγές, επιτροπικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000107
Φάκελος #107  [1730-1734]
Περιέχει αγοραπωλησίες, συμφωνητικά, διαθήκες, μοιραστήρια, προικολαβές, προικοσύμφωνα, φορολογικά μαστίχης, κληρονομικές διανομές, αφιερ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000108
Φάκελος #108  [1749-1752]
Περιέχει αγοραπωλησίες, διαθήκες, προικοσύμφωνα, προικολαβές, ανταλλαγές, χαριστήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000109
Φάκελος #109  [1753-1758]
Περιέχει αγοραπωλησίες, συμφωνητικά, μοιραστήρια, διαθήκες, επιτροπικά, εξοφλητικά χρεών, ακυροχάρτια, ανταλλαγές, αφιερωτήρια, προικολαβ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000110
Φάκελος #110  [1757-1855]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ανταλλαγές, αφιερώσεις, συμφωνητικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000111
Φάκελος #111  [1758-1764]
Περιέχει αγοραπωλησίες, διαθήκες, συμφωνητικά, ανταλλαγές, μοιραστήρια, διανομές κληρονομιών, προικολαβές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000112
Φάκελος #112  [1770-1790]
Περιέχει διαθήκες, διανομές κληρονομιών, πωλητήρια, προικοσύμφωνα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000113
Φάκελος #113  [1781-1846]
Περιέχει εξοφλητήρια, αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, συμφωνητικά, διαθήκες, ανταλλαγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000114
Φάκελος #114  [1795-1816]
Περιέχει πωλητήρια, διαθήκες, προικοσύμφωνα των κατοίκων της Κοινής και γειτονικών χωρίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000116
Φάκελος #116  [1803-1825]
Περιέχει διάφορες νοταριακές πράξεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000840
Φάκελος #840  [1791-1842]
Περιέχει πωλητήρια, διαθήκες, συμφωνητικά, διανομές και προικοσύμφωνα
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000841
Φάκελος #841  [1842-1848, 1909, 1911, 1913]
Περιέχει διαθήκες, αγορές, συμφωνητικά, ανταλλαγές, χαριστήρια, προίκα, πώληση, εξόφληση και κληρονομικό γράμμα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000842
Φάκελος #842  [1849-1895]
Περιέχει αγορές, ανταλλαγές, δωρητήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000843
Φάκελος #843  [1874-1880]
Περιέχει αγορές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000844
Φάκελος #844  [1874-1892]
Περιέχει αγορές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000845
Φάκελος #845  [1892-1911 (1913)]
Περιέχει υποθηκοδάνεια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000846
Φάκελος #846  [1892-1908]
Περιέχει αγορές, χαριστήρια, δωρητήρια, διανομές, μοιραστήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000847
Φάκελος #847  [1896-1914]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, ακυρωτικό προικοσύμφωνο, επικυρωτικό, εξοφλητικό, έγγραφο μνηστείας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT025.00.F000848
Φάκελος #848  [1908-1913]
Περιέχει δωρητήρια, αγορές, μοιραστήρια, ανταλλαγές, διανομές και "έγγραφα κτημάτων".
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα