@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT018
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ  [1680 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, πακτοχάρτια και μοιραστήρια των λατοίκων του χωριού Καλαμωτ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000067
Φάκελος #067  [1680-1684]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, πακτοχάρτια και μοιραστήρια των λατοίκων του χωριού Καλαμωτής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000068
Φάκελος #068  [1687-1692]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, συμφωνητικά, κοινοτικές, αποφάσεις, εξοφλήσεις χρεών, σ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000069
Φάκελος #069  [1696-1711]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, πακτοχάρτια, μοιραστήρια, συμφωνία κοπελιού, ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000070
Φάκελος #070  [1697-1702]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, μοιραστήρια, επιτροπικά, υιοθεσία των κατοίκων του χωρι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000071
Φάκελος #071  [1702-1706]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, ανταλλαγές κτημάτων, συμφωνητικό δραγάτη, αποφάσεις κοινοτικές, αφιερώσεις σε ναό για ψυχική σωτηρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000072
Φάκελος #072  [1716-1811]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ανταλλαγές κτημάτων, φορολογίες μαστίχης, αφιερώσεις σε ναούς, πακτοχάρτια, μοιραστήρια,...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000073
Φάκελος #073  [1723-1733]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανατλλαγές κτημάτων, αποφάσεις κοινοτικές,φορολογικά μαστίχης, χαρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000074
Φάκελος #074  [1738-1741]
Περιέχει αγοραπωλησίες, ανταλλαγές κτημάτων, αφιερώσεις σε ναό, συμφωνίες κοπελιού, εκλογή επιτρόπου εκκλησίας, ενοικιαστήριο βότας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000075
Φάκελος #075  [1747-1788]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές, κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, συμφωνητικά, αποφάσεις κοινοτικές, αφιερώσερ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000076
Φάκελος #076  [1750-1759]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, αφιερώσεις σε ναό, εξοφλήσεις χρέους, εμβατίκ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000077
Φάκελος #077  [1753-1756]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, ανταλλαγές κτημάτων, συμφωνητικά, συμβιβασμούς, παχτοχάρτια, μοιραστήρια, λογαριασμό κοπελιού, εκλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000078
Φάκελος #078  [1755-1764]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, αποφάσεις κοινοτικές, μαστίχης φορολογία, αφι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000079
Φάκελος #079  [1756-1765]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ανταλλαγές κτημάτων, διανομές κληρονομιών, αποφάσεις κοινοτικές, αφιερώσεις σε ναό, εξοφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000080
Φάκελος #080  [1764-1780]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, αφιερώσεις σε ναούς, εξοφλήσεις χρέους, συμβι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000081
Φάκελος #081  [1765-1771]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανατλλαγή κτημάτων, κοινοτικές αποφάσεις, αφιερώσεις σε ναό, εξόφλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000082
Φάκελος #082  [1773-1775]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, αφιερώσεις σε ναό, εξοφλήσεις χρέους, συμβιβασμούς, πακτοχάρτια, μοιραστήρια, συμφωνίες κοπελιού, ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000083
Φάκελος #083  [1778-1782]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ανταλλαγές κτημάτων, διανομές κληρονομιών, φορολογικά μαστίχης, αφιερώσεις σε ναό, εξοφλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000084
Φάκελος #084  [1783-1795]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, αποφάσεις κοινοτικές, αφιερώσεις σε ναό, παχτ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000085
Φάκελος #085  [1784-1791]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, αποφάσεις κοινοτικές, αφιερώσεις σε ναούς, πα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT018.00.F000086
Φάκελος #086  [1790-1800]
Περιέχει αγοραπωλησίες, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, κοινοτικές αποφάσεις,, φορολογικά μαστίχης, αφιερώσεις σε να...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα