@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT017
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ  [1779 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, συμφωνητικά, χαριστήρια των κατοίκων Θολοποταμίου...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000056
Φάκελος #056  [1779-1782]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, συμφωνητικά, χαριστήρια των κατοίκων Θολοποταμίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000057
Φάκελος #057  [1786-1789]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες για τους κατοίκους του Θολοποταμίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000058
Φάκελος #058  [1789-1791]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ανταλλαγές κτημάτων, συμβιβασμούς, χαριστήρια, μοιραστήρια, εξόφληση για έξοδα, παραίτησ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000059
Φάκελος #059  [1791-1796]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, χαριστήρια, μοιραστήρια και αποφάσεις πραγματ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000060
Φάκελος #060  [1797-1799]
Περιέχει αγοραπωλήσιες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, συμφωνητικά, χαριστήρια, μοιραστήρια και επιτ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000061
Φάκελος #061  [1804-1808]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ανταλλαγές κτημάτων, διανομές κληρονομιών τον κατοίκων Θολοποταμίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000062
Φάκελος #062  [1807]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, αφιερώσεις σε ναούς των κατοίκων Θολοποταμίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000063
Φάκελος #063  [1810-1818]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομή κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, απόφαση πραγματογνωμόνων για κτήματα, επιτροπι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000064
Φάκελος #064  [1820-1821]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, συμφωνητικά, χαριστήρια, μοιραστήρια και επιτ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000065
Φάκελος #065  [1821-1831]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, αφιερώσεις σε ναούς, χαριστήρια, μοιραστήρια, επιτροπικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000066
Φάκελος #066  [1832]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, μοιραστήρια των χωριών Θολοποταμίου, Νενήτων ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000610
Φάκελος #610  [1818-1820]
Περιέχει πωλητήρια, συμφωνητικά, διαθήκες, προικοσύμφωνα και ανταλλαγές των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000611
Φάκελος #611  [1834-1840]
Περιέχει διανομές, διαθήκες, συμφωνητικά, πωλητήρια, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα και εξοφλήσεις των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000612
Φάκελος #612  [1838-1849]
Περιέχει διαθήκες, προικοσύμφωνα, δωρητήρια, διανομές, προικολαβές, ανταλλαγές, εξοφλήσεις και πωλητήρια των κατοίκων του χωρίου Θολοποτα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000614
Φάκελος #614  [1866-1872]
Περιέχει εξοφλήσεις, προικολαβές, συμφωνητικά, διαθήκες, προικοσύμφωνα, διανομές, πωλητήρια, ακυρώσεις, ανταλλαγές και δωρητήρια των κατο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000615
Φάκελος #615  [1872-1880]
Περιέχει πωλητήρια, διαθήκες, συμφωνητικά, επιτροπικά, προικολαβές, προικοσύμφωνα, ανταλλαγές, δωρητήρια, και διανομές των κατοίκων του χ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000616
Φάκελος #616  [1874-1876]
Περιέχει πωλητήρια των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου (πρόκειται για αντίγραφα των πωλητηρίων).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000617
Φάκελος #617  [1881-1883]
Περιέχει αγορές, δωρητήρια, διανομές, ανταλλαγές, συμβιβασμούς και εξοφλήσεις των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000618
Φάκελος #618  [1881-1884]
Περιέχει διαθήκες, προικολαβές, συμφωνητικά, προικοδωρητήρια και προικοσύμφωνα των κατοίκων του χωριού θολοποταμίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT017.00.F000619
Φάκελος #619  [1888-1892]
Περιέχει πωλητήρια, διανομές και δωρητήρια των κατοίκων του χωριού Θολοποταμίου.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα