@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAE
Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAE_NOT001
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΚΑΣΤΗ  [1337 - 1995]
Περιεχόμενα: Αλφαβητικό ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 5544. Ευρετήριο συμβολαιογραφικώ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000001
Φάκελος #001  [1924 - 1929]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία κτηνών....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000002
Φάκελος #002  [1925]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Διάλυση μετοχικής εταιρείας. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000003
Φάκελος #003  [1925 - 1935]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Προικοσύμφωνο. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία ακινήτο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000004
Φάκελος #004  [1925 - 1928]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία ακινήτου. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβιβασμός....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000005
Φάκελος #005  [1925 - 1926]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συναίνεση εγγραφής υποθήκης. Συμβολαιογραφική πράξη. Ανάληψη γραμματίου παρακαταθήκης. Συμβολαιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000006
Φάκελος #006  [1926 - 1929]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβιβασμός. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία λειβαδίου...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000007
Φάκελος #007  [1917 - 1937]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Προικοσύμφωνο. Συμβολαιογραφική πράξη. Μετοχική εταιρεία. Σ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000008
Φάκελος #008  [1927 - 1929]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Προσύμφωνο αγοραπωλησίας ακινήτων. Συμβολαιογραφική πράξη. Δωρεά εν ζωή. Συμβολαιογραφική πράξη....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000009
Φάκελος #009  [1926 - 1928]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία ακινήτου. Συμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000010
Φάκελος #010  [1920 - 1940]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία κοσμημάτων επί εξωνήσει. Συμβολαιογραφική πράξ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000011
Φάκελος #011  [1918 - 1938]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση μαγαζείων. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση γραμματίου. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000012
Φάκελος #012  [1926 - 1929]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία αυτοκινήτου. Συμβολαιογραφική πράξη. Δωρεά εν ζωή. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξού...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000013
Φάκελος #013  [1923 - 1929]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Γεωργικό ενεχυρόγραφο. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία αυτοκινήτου. Συμβολαιογραφική πράξη....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000014
Φάκελος #014  [1909 - 1929]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Προσύμφωνο αγοραπωλησίας. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση λειβαδίου. Συμβολαιογραφική πράξη. Πλη...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000015
Φάκελος #015  [1929 - 1940]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ανάκληση πληρεξουσίου. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Συμβ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000016
Φάκελος #016  [1930]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία ακινήτου. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση βοσκής. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Σ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000017
Φάκελος #017  [1930 - 1931]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Προικοσύμφωνο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000018
Φάκελος #018  [1930 - 1941]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Προικοσύμφωνο. Συμβολαιογραφική πράξη. Τροποποίηση όρου του υπ' αριθμόν 5053 συμβολαίου. Συμβολα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000019
Φάκελος #019  [1931]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ειδικό πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Προικοσύμφωνο. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT001.01.F000020
Φάκελος #020  [1931 - 1941]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση υπηρεσίας. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση δημοτικού φόρου εγχωρίων προϊόντων. Συμβολαιο...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα