@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT015
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΝΩΝ  [1802 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές, κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, χαριστήρια των κατοίκων του χωριού τω...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000044a
Φάκελος #44a  [1831-1833]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές, κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, χαριστήρια των κατοίκων του χωριού των Θυμιανών και τω...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000044b
Φάκελος #44b  [1831, 1832]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές, κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, χαριστήρια των κατοίκων του χωριού των Θυμιανών και τω...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000044c
Φάκελος #44c  [1832-1834]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές, κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, χαριστήρια των κατοίκων του χωριού των Θυμιανών και τω...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000045a
Φάκελος #45a  [1832]
Περιέχει αγοραπωλησίες, συμφωνητικά και "σιασμούς" των Ευφημιανών και των Βαβύλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000045b
Φάκελος #45b  [1832-1833]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων και χαριστήρια των χωριών Βαβύλων και Ευφημιανών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000046a
Φάκελος #46a  [1832-1834]
Περιέχει προικοσύμφωνα και προικοδωρεές των κατοίκων του χωριού Θυμιανών και των γύρω χωριών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000046b
Φάκελος #46b  [1832-1834]
Περιέχει αγοραπωλησίες, ανταλλαγές κτημάτων, χαριστήρια, εξοφλητήρια, και δωρεά σε ναό των κατοίκων του χωριού Θυμιανών και άλλων γειτονι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000047
Φάκελος #047  [1832-1835]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές, κληρονομιών, απόφαση πραγματογνωμόνων για ακίνητα των κατοίκων των Ευφημιανών και των Βα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000048a
Φάκελος #48a  [1833]
Περιέχει αγοραπωλησίες και διανομές κληρονομιών των κατοίκων των χωριών Ευφημιανών, Βαβύλων, Βασιλεωνοίκου και Χαλκειούς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000048b
Φάκελος #48b  [1832-1834]
Περιέχει αγοραπωλησίες και διανομές κληρονομιών των κατοίκων των χωριών Ευφημιανών, Βαβύλων, Βασιλεωνοίκου και Χαλκειούς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000048c
Φάκελος #48c  [1831-1845]
Περιέχει αγοραπωλησίες και διανομές κληρονομιών των κατοίκων των χωριών Ευφημιανών, Βαβύλων, Βασιλεωνοίκου και Χαλκειούς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000049a
Φάκελος #49a  [1806-1819]
Περιέχει κυρίως αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, απόφαση πραγματογνωμόνων για ακίνητα των κατοίκω...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000049b
Φάκελος #49b  [1806-1819]
Περιέχει κυρίως αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, απόφαση πραγματογνωμόνων για ακίνητα των κατοίκω...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000049c
Φάκελος #49c  [1810-1819]
Περιέχει κυρίως αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων,, απόφαση πραγματογνωμόνων για ακίνητα κατοίκων τ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000050
Φάκελος #050  [1802-1806]
Περιέχει κυρίως αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα και μια αφιέρωση στη μονή των κατοίκων των χωριών Ευφημιανών, Βαβύλων, Νεοχωρίου, Βερβεράτου...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000705
Φάκελος #705  [1834-1850]
Περιέχει διανομές, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα, αγορές και συμφωνητικά των κατοίκων του χωριού Ευφημιανών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000706
Φάκελος #706  [1833-1841]
Περιέχει προικοσύμφωνα, πωλητήρια, ανταλλαγές, διανομές και δωρητήρια των κατοίκων του χωριού Ευφημιανών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000707
Φάκελος #707  [1836-1859]
Περιέχει ομόλογα και πωλητήρια των κατοίκων του χωριού Ευφημιανών. Περιέχει αντίγραφα πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000708
Φάκελος #708  [1835-1859]
Περιέχει δωρητήρια, προικοσύμφωνα, αγορές, μοιραστήρια, εξοφλητήρια, εμβατίκια, χαριστήρια και ανταλλαγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT015.00.F000709
Φάκελος #709  [1841-1845]
Περιέχει αγορές, προικοσύμφωνα, χαριστήρια, εξοφλητήρια, μοιραστήρια, αποφάσεις, συμφωνίες, διαθήκες και μια παραίτηση.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα