@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT007
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ  [1753 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, συμφωνητικά των κατοίκων κυρίως της Βολισσού και των ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000043
Φάκελος #043  [1753-1815]
Περιέχει αγοραπωλησίες, διανομές κληρονομιών, ανταλλαγές κτημάτων, συμφωνητικά των κατοίκων κυρίως της Βολισσού και των γειτονικών χωριών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000504
Φάκελος #504  [1863-1878]
Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια, αγορές και προικοσύμφωνα των χωριών Βολισσού, Σιδηρούντος, Πυραμάς, Διευχών, Νενητών, Τρυπών, Καταβάσεως, ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000505
Φάκελος #505  [1870-1891]
Περιέχει πωλητήρια του χωριού Βολισσού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000506
Φάκελος #506  [1874-1892]
Περιέχει πωλητήρια της Βολισσού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000507
Φάκελος #507  [1877-1902]
Περιέχει συμφωνητικά και ανταλλαγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000509
Φάκελος #509  [1882-1902]
Περιέχει εξοφλήσεις, προικοσύμφωνα και διαθήκες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000510
Φάκελος #510  [1883-1901]
Περιέχει διαθήκες και προικοσύμφωνα του χωριού Βολισσού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000511
Φάκελος #511  [1865-1906]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά και ανταλλαγές των χωριών Βολισσού, Σπαρτούντας, Κυπουριών, Ποταμιάς, Φυτών, Κεράμου, Νενητ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000512
Φάκελος #512  [1892-1899]
Περιέχει πωλητήρια, μεταβιβάσεις, δωρητήρια, ανταλλαγές, διανομές, και συμφωνητικά των χωριών Πυραμάς, Βολισσού, Ποταμιάς και Διευχών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000513
Φάκελος #513  [1894-1907]
Περιέχει ομόλογα του χωριού Βολισσού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000514
Φάκελος #514  [1899-1904]
Περιέχει διαθήκες και προικοσύμφωνα του χωριού της Βολισσού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000515
Φάκελος #515  [1899-1913]
Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια, συμφωνητικά, διανομές και ανταλλαγές του χωριού Βολισσού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000516
Φάκελος #516  [1900-1906]
Περιέχει διαθήκες και προικοσύμφωνα του χωριού Βολισσού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000517
Φάκελος #517  [1901-1913]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά και ακυρώσεις διαθηκών και προικοσυμφώνων του χωριού Βολισσού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000518
Φάκελος #518  [1904-1913]
Περιέχει διαθήκες, προικοσύμφωνα και προικοδωρητήρια του χωριού Βολισσού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000519
Φάκελος #519  [1906-1914]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, προικοδωρητήρια και συμφωνητικά των χωριών Βολισσού, Ποταμιάς, Χαλάνδρων, Φυτών και Κηπουριών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000520
Φάκελος #520  [1907-1912]
Περιέχει ομόλογα του χωριού Βολισσού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000521
Φάκελος #521  [1908-1909]
Περιέχει διαθήκες και προικοσύμφωνα του χωριού Βολισσού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT007.00.F000522
Φάκελος #522  [1913]
Περιέχει δανειστικά, παραιτήσεις από περιουσίες και αγοραπωλησίες του χωριού Βολισσού.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα