@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-EUR
Αρχεία Ν. Ευρυτανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-EUR_ADM017
ΑΡΧΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  [1948 - 1959]
Περιεχόμενα: Δίαφοροι αιτήσεις εγγραφής σε εκλογικούς καταλόγους. Διεύθυνσις ελέγχου Βιομηχανίας αποφάσεις και διαταγαί περί κυλινδρο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000001
Φάκελος #001  [1949]
Περιεχόμενα: Εκτελεσθείσες διατακτικές εφοδίων εξωτερικού. Αγορανομικές διατάξεις. Εγκύκλιοι περί εισαγωγικού εμπορίου. Ποικίλα υπηρε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000002
Φάκελος #002  [1949]
Δίαφοροι αιτήσεις εγγραφής σε εκλογικούς καταλόγους.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000003
Φάκελος #003  [1949]
Διεύθυνσις ελέγχου Βιομηχανίας αποφάσεις και διαταγαί περί κυλινδρομύλων-αλεύρων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000004
Φάκελος #004  [1949]
Περιεχόμενα: Αγορανομικες διατάξεις, παρασκευή και καθορισμός ημερών πωλήσεως κρέατος. Έγγραφα υπουργείου Εσωτερικών, Προνοίας, Γεωργ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000005
Φάκελος #005  [[1949]]
Αποθήκευση-στοιχεία για αποθηκευτικά κέντρα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000006
Φάκελος #006  [1948 - 1949]
Περιεχόμενα: Προγράμματα διανομών ανά μήνα και ανακοινώσεις. Κατάσταση πληθυσμού κοινοτήτων, ονοματεπώνυμα προέδρων Κ.Ε.Δ. (Κοινοτικώ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000007
Φάκελος #007  [[1949]]
Διαγραφές πολιτών από επισιτιστικούς καταλόγους.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000008
Φάκελος #008  [1949]
Περιεχόμενα: Διανομείς-παντοπώλες. Αλληλογραφία ΑΤΕ-ΠΥΕΔΝ Ευρυτανίας για παραλαβές εφοδίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000009
Φάκελος #009  [1949]
Περιεχόμενα: Εγκύκλιοι για είδη εφοδίων. Εγκύκλιοι για ποικίλα θέματα (υπηρεσία ΕΦ-ΕΞ)είδη εφοδίων. Στοιχεία για ελλείμματα-ηλλοιωμέν...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000010
Φάκελος #010  [1949]
Πρακτικά επιτροπής ελλειμμάτων -ηλλοιωμένων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000011
Φάκελος #011  [1949]
Διανομές δημοσίων υπαλλήλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000012
Φάκελος #012  [1949]
Περιεχόμενα: Παιδικές εξοχές. Παιδικές διατροφές. Ποικίλες κατηγορίες (ανάπηροι-θύματα πολέμου-φυματικοί. Εγκύκλιοι για είδη εφοδίων....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000013
Φάκελος #013  [1949]
Μαθητικά συσσίτια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000014
Φάκελος #014  [1949]
Περιεχόμενα: Ποικίλα έγγραφα (δομή ΠΥΕΔΝ-συστάσεις βιβλίων). Οικονομικά και άλλα υπηρεσιακά Δημοσίων Υπαλλήλων. Ανάγκες ΠΥΕΔΝ Ευρυταν...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000015
Φάκελος #015  [1949]
Υπηρεσία ΕΦ-ΕΞ - σχετικές διαταγές περί ελλειμμάτων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000016
Φάκελος #016  [1949 - 1950]
Περιεχόμενα: Έγγραφα (πρακτικά) επιτροπής ελλειμμάτων -ηλλοιωμένων. Έγγραφα για επιτροπές διανομής. Έγγραφα διορισμού μελών επιτροπών...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000017
Φάκελος #017  [1949 - 1950]
Εγκύκλιοι περί εισαγωγικού εμπορίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000018
Φάκελος #018  [1950]
Περιεχόμενα: Έγγραφα για διατακτικές κίνησης εφοδίων. Μηνιαίες καταστάσεις κίνησης εφοδίων. Δικαιολογητικά διαχείρισης εφοδίων εξωτερ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000019
Φάκελος #019  [1950]
Περιεχόμενα: Στοιχεία για διανομές εφοδίων σε δημοσίους υπαλλήλους (1948). Στοιχεία για διανομές εφοδίων σε δημοσίους υπαλλήλους.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUR_ADM017.01.F000020
Φάκελος #020  [1950]
Περιεχόμενα: Ποικίλα (για τιμές εφοδίων, κατανομές εφοδίων σε νομούς, κατηγορίες δικαιούχων). Στοιχεία για προώθηση εφοδίων σε νομό- ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...11   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα