@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT008
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΟΥΝΟΥ  [1768 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, μοιραστήρια, διαθήκες, ανταλλαγές, κτημάτων, συμφωνητικά, διανομές κληρονομιών κα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000030
Φάκελος #030  [1768-1782]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, μοιραστήρια, διαθήκες, ανταλλαγές, κτημάτων, συμφωνητικά, διανομές κληρονομιών και δωρεές κτημάτων...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000031
Φάκελος #031  [1797-1804]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ανταλλαγές κτημάτων, απόφαση κοινότητας, διανομές κληρονομιών, συμβιβασμό και εξόφληση τ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000032
Φάκελος #032  [1804-1814]
Περιέχει αγοραπωλησίες, μοιραστήρια, διαθήκες, ανταλλαγές κτημάτων, μεταβιβάσεις φόρου μαστίχης, συμφωνητικά, μισθώσεις σχίνων, συμβιβασμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000033
Φάκελος #033  [1815-1824]
Περιέχει αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, μοιραστήρια,αφιερώσεις σε ναούς, διαθήκες, ανταλλαγές κτημάτων, απόφαση κοινότητας, διανομές κληρο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000642
Φάκελος #642  [1816-1838]
Περιέχει συμφωνητικά, αγορές, ανταλλαγές, διαθήκες, προικοσύμφωνα και διανομές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000643
Φάκελος #643  [1838-1849]
Περιέχει αγορές, διανομές, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα, διαθήκες και συμφωνητικά των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000644
Φάκελος #644  [1848-1867]
Περιέχει αγορές, διανομές, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα, συμφωνητικά, δωρητήρια και διαθήκες των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000645
Φάκελος #645  [1867-1873]
Περιέχει πωλητήρια, διαθήκες, προικοσύμφωνα, διανομές, ανταλλαγές και συμβιβασμούς των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000646
Φάκελος #646  [1873-1885]
Περιέχει πωλητήρια, προικοσύμφωνα, ανταλλαγές, διαθήκες και δωρητήρια των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000647
Φάκελος #647  [1883-1898]
Περιέχει προικολαβές, διαθήκες, δωρητήρια, και προικοδοτήρια των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000648
Φάκελος #648  [1886-1892]
Περιέχει πωλητήρια, ανταλλαγές, συμβιβασμούς και διανομές των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000649
Φάκελος #649  [1892-1906]
Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια,, ανταλλαγές και διανομές των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000650
Φάκελος #650  [1898-1909]
Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες, διάλυση αρραβώνων των κατοίκων του χωριού Βουνού καθώς και παραλαβές προικός, έγγραφα μεταβιβάσεως κ.ά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000651
Φάκελος #651  [1906-1913]
Περιέχει αγορές, δωρητήρια, διανομές, εκδόσεις τίτλων ιδιοκτησίας και καταχωρήσεις κτημάτων των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000652
Φάκελος #652  [1909-1913]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες και εξοφλήσεις των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000653
Φάκελος #653  [1912-1914]
Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F000654
Φάκελος #654  [1893-1912]
Περιέχει υποθηκοδάνεια των κατοίκων του χωριού Βουνού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT008.00.F001062
Φάκελος #1062 - ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΑΤΑΣ  [1891-1914]
Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα