@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_ADM006
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου  [1807 - 1980]
Δημοτολόγια και Μητρώα Αρρένων Λέσβου και Λήμνου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρeτήρια εισερχόμεων εγγράφων, εγκύκλιοι Νομαρχίας, εγγραφές...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000116
Φάκελος #116 - ''Δημοτολόγιο του Δήμου Μυριναίων"  [1855 - 1972]
Δημοτολόγιο Μύρινας (Τ - Ψ και στο τέλος υπάρχουν συμπληρωματικές οικογενειακές μερίδες από το Α - Ω)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000120
Φάκελος #120 - "Δημοτολόγιο του Δήμου Πολιχνίτου Οικογ. Μερ. 2001 - 2500"  [1848 - 1971]
Δημοτολόγιο Πολιχνίτου (Τ - Ω και στο τέλος περιέχει συμπληρωματικές οικογενειακές μερίδες από το Α - Ω)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000121
Φάκελος #121 - "Δημοτολόγιο του Δήμου Πολιχνίτου Οικογ. Μερ. 2501 - 3000"  [1879 - 1971]
Δημοτολόγιο Πολιχνίτου (περιέχει συμπληρωματικές οικογενειακές μερίδες από το Α - Ω)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000122
Φάκελος #122 - "Δημοτολόγιο του Δήμου Πολιχνίτου"  [1892 - 1971]
Δημοτολόγιο Πολιχνίτου (περιέχει συμπληρωματικές οικογενειακές μερίδες από το Α - Ω)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000123
Φάκελος #123 - "Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Πρώτος Οικογ. Μερ. 1 - 505"  [1854 - 1964]
Δημοτολόγιο Μυτιλήνης (Α - Αλ.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000124
Φάκελος #124 - "Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Τρίτος Οικογ. Μερ. 1011 - 1515"  [1845 - 1964]
Δημοτολόγιο Μυτιλήνης (Αρ. - Βαλ.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000125
Φάκελος #125 - "Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Τέταρτος Οικ. Μερ. 1516 - 2020"  [1845 - 1963]
Δημοτολόγιο Μυτιλήνης (Βα. - Βε.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000126
Φάκελος #126 - "Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Πέμπτος Οικογ. Μερ. 2021-2525"  [1840 - 1964]
Δημοτολόγιο Μυτιλήνης ( Βερ. - Βουλ.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000127
Φάκελος #127 - "Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Έβδομος Οικογ. Μερ. 3031 - 3555"  [1843 - 1960]
Δημοτολόγιο Μυτιλήνης (Γι. - Γρ.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000128
Φάκελος #128 - "Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Όγδοος Οικ. Μερ. 3536 - 4640"  [1848 - 1962]
Δημοτολόγιο Μυτιλήνης (Γρ. - Δου.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000129
Φάκελος #129 - "Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Ένατος Οικ. Μερ. 4041 - 4545"  [1843 - 1964]
Δημοτόλογιο Μυτιλήνης (Δου. - Ζαφ.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000130
Φάκελος #130 - "Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Δέκατος Οικογ. Μερ. 4546 - 5050"  [1848 - 1964]
Δημοτολόγιο Μυτιλήνης (Ζαφ. - Ιωσ.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000131
Φάκελος #131 - ''Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Ενδέκατος Οικογ. Μερ. 5051 - 5555"  [1845 - 1963]
Δημοτολόγιο Μυτιλήνης (Ιω. - Κα.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000132
Φάκελος #132 - "Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Δωδέκατος Οικ. Μερ. 5556 - 6060"  [1841 - 1964]
Δημοτολόγιο Μυτιλήνης (Καμ. - Καρ.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000133
Φάκελος #133 - ''Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Δέκατος Τέταρτος Οικογ. Μερ. 6566 - 7070''  [1860 - 1964]
Δημοτολόγιο Μυτιλήνης (Κα. - Κο.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000134
Φάκελος #134 - "Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Εικοστός Οικογ. Μερ. 9581 - 10085"  [1844 - 1964]
Δημοτολόγιο Μυτιλήνης (Μαρ. - Μολυ.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000135
Φάκελος #135 - "Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Εικοστός Δεύτερος Οικ. Μερ. 10591 - 11105"  [1845 - 1964]
Δημοτολόγιο Μυτιλήνης (Μπ. - Ντ.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000136
Φάκελος #136 - "Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Εικοστός Τρίτος Οικογ. Μερ. 11106 - 11610"  [1835 - 1964]
Δημοτολόγιο Μυτιλήνης (Ντ. - Παρ.)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_ADM006.01.F000138
Φάκελος #138 - ''Δημοτολόγιον του Δήμου Μυτιλήνης Τόμος Εικοστός Όγδοος Οικογ. Μερ. 13621 - 14115''  [1864 - 1964]
Δημοτολόγιο Μυτιλήνης (Σα. - Σορ.)
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...33   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα