@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_EDU012
Αρχείο Πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης  [1922 - 1950]
Μαθητολόγια, γενικός και ειδικός έλεγχος, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία εσόδων -εξόδων, βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας και απολογιστ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000001
Φάκελος #001 - "Πρακτικόν Λύκειον Μυτιλήνης,Βιβλίον πράξεων του Συλλόγου αρχόμενον από του σχολ. έτους 1922-1923"  [1922 - 1943]
Βιβλίο πράξεων συλλόγου καθηγητών πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000002
Φάκελος #002 - "Μαθητολόγιον 1922-1936 πρακτικού λυκείου εις Μυτιλήνην"  [1922 - 1936]
Μαθητολόγιο Πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000003
Φάκελος #003 - "Πρακτικόν Λύκειον Μυτιλήνης Μαθητολόγιον αρχόμενον από του σχολ. έτους 1936 - 37 και 1937- 38"  [1936 - 1938]
Μαθητολόγιο Πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000004
Φάκελος #004 - "Μαθητολόγιον Πρακτικού Λυκείου αρ. 3 1938-1944"  [1938 - 1944]
Μαθητολόγιο Πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000005
Φάκελος #005 - "Γενικός Έλεγχος Πρακτικόν Λύκειον Μυτιλήνης 1922-1944"  [1922 - 1944]
Βιβλίο γενικού ελέγχου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000006
Φάκελος #006 - "Πρακτικόν Λύκειον Μυτιλήνης Ειδικός Έλεγχος 1922"  [1922 - 1944]
Βιβλίο ειδικού ελέγχου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000007
Φάκελος #007 - "Πιστοποιητικόν σπουδών Πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης από 1922/23-1951"  [1922 - 1950]
Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000008
Φάκελος #008 - "Υλικόν"  [1925 - 1959]
Βιβλίο επίπλων,σκευών και βιβλίων Πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000009
Φάκελος #009 - "Μισθολόγιο από 1923"  [1923 - 1945]
Βιβλίο μισθολογίου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000010
Φάκελος #010 - "Tίτλοι Πρακτικού Λυκείου"  [1924 - 1936]
Ενδεικτικά Πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000011
Φάκελος #011 - Ενδεικτικά σπουδών Πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης  [1928 - 1930]
Φάκελος με ενδεικτικά σπουδών Πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης και ενδεικτικά προσφύγων με υπεύθυνες δηλώσεις που επιβεβαιώνουν την προσφυγική...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000012
Φάκελος #012 - "Βιβλίον επανεξετάσεων"  [1932 - 1940]
Βιβλίο βαθμολογίας μαθητών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000014
Φάκελος #014 - "Σχολ. έτος 1940-1941 - Αιτήσεις περί απαλλαγής εκ των εκπαιδευτικών τελών"  [1940 - 1941]
Φάκελος με αιτήσεις για απαλλαγή από εκπαιδευτικά τέλη
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000015
Φάκελος #015 - "Αρχείο Β' Λυκείου Μυτιλήνης - Επιστολές"  [1940]
Φάκελος με επιστολή της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας που προτρέπει να εγγραφεί το σχολείο συνδρομητής του περιοδικού "Η ΝΕΟΛΑΙΑ"
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000016
Φάκελος #016 - "Πρακτικόν Λύκειον Μυτιλήνης"  [1932 - 1944]
Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολ. Εφορείας
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000017
Φάκελος #017 - "Σχολική Εφορεία Πρακτ. Λυκείου Μυτιλήνης - Βιβλίον Πρακτικών από 1 Ιανουαρίου 1932"  [1932 - 1944]
Βιβλίο πρακτικών σχολικής εφορείας
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000018
Φάκελος #018 - "Λογαριασμός Πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης"  [1924 - 1930]
Βιβλίο προϋπολογισμού Πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000019
Φάκελος #019 - "Βιβλίον Ταμείου σχολ. εφορείας Πρακ. Λυκείου Μυτιλήνης"  [1932 - 1935]
Βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU012.01.F000020
Φάκελος #020 - "Βιβλίο Ταμείου της Σχολικής Εφορείας Πρακτικού Λυκείου Μυτιλήνης"  [1935 - 1940]
Βιβλίο Ταμείου της Σχολικής Εφορείας
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα