@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AIT
Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AIT_EDU440
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγγελοκάστρου  [1930-1988]
Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεω...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000001
Φάκελος #001 - Μαθητολόγιο  [1946-1950]
Μαθητολόγιο ετών 1946-1950.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000002
Φάκελος #002 - Μαθητολόγιο  [1950-1957]
Μαθητολόγιο ετών 1950-1957.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000003
Φάκελος #003 - Μαθητολόγιο  [1957-1968]
Μαθητολόγιο ετών 1957-1968.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000004
Φάκελος #004 - Μαθητολόγιο  [1968-1972]
Μαθητολόγιο ετών 1968-1972.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000005
Φάκελος #005 - Μαθητολόγιο  [1972-1977]
Μαθητολόγιο ετών 1972-1977.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000006
Φάκελος #006 - Γενικός Έλεγχος  [1946-1948]
Γενικός Έλεγχος ετών 1946-1948.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000007
Φάκελος #007 - Γενικός Έλεγχος  [1948-1951]
Γενικός Έλεγχος ετών 1948-1951.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000008
Φάκελος #008 - Γενικός Έλεγχος  [1951-1954]
Γενικός Έλεγχος ετών 1951-1954.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000009
Φάκελος #009 - Γενικός Έλεγχος  [1954-1957]
Γενικός Έλεγχος ετών 1954-1957.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000010
Φάκελος #010 - Γενικός Έλεγχος  [1957-1961]
Γενικός Έλεγχος ετών 1957-1961.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000011
Φάκελος #011 - Γενικός Έλεγχος  [1961-1964]
Γενικός Έλεγχος ετών 1961-1964.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000012
Φάκελος #012 - Γενικός Έλεγχος  [1964-1967]
Γενικός Έλεγχος ετών 1964-1967.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000013
Φάκελος #013 - Γενικός Έλεγχος  [1967-1977]
Γενικός Έλεγχος ετών 1967-1977.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000014
Φάκελος #014 - Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής  [1950-1955]
Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής ετών 1950-1955.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000015
Φάκελος #015 - Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής  [1955-1963]
Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής ετών 1955-1963.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000016
Φάκελος #016 - Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής  [1963-1972]
Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής ετών 1963-1972.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000017
Φάκελος #017 - Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής  [1972-1977]
Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής ετών 1972-1977.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000018
Φάκελος #018 - Βιβλίο Πράξεων  [1963-1984]
Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, ετών 1963-1984.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000019
Φάκελος #019 - Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας  [1950-1954]
Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας ετών 1950-1954.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AIT_EDU440.01.F000020
Φάκελος #020 - Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας  [1954-1962]
Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας ετών 1954-1962.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα