@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_EDU016
Αρχείο Παιδαγωγικής Ακαδημίας  [1933 - 1992]
Μητρώα σπουδαστών, δικαιολογητικά κατατακτήριων εξετάσεων, δικαιολογητικά εισαχθέντων - εγγραφέντων (αιτήσεις, απολυτήρια, αναλυτικές βαθ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000001
Φάκελος #001 - "10 Mητρώο Σπουδαστών από Α/Α <<2290>> μέχρι Α/Α <<2564>> Ακ. έτος 1985 - 86"  [1985 - 1988]
Μητρώο Σπουδαστών 2290 - 2564
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000002
Φάκελος #002 - "9 Μητρώο Σπουδαστών από Α/Α <<2019>> μέχρι Α/Α <<2289>> ακαδ. έτος 1984 - 85"  [1984 - 1987]
Μητρώο Σπουδαστών 2019 - 2289
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000003
Φάκελος #003 - "12 Μητρώο Σπουδαστών από Α/Α <<2841>> μέχρι Α/Α 3132 Ακ. έτ. 1986 - 87"  [1986 - 1990]
Μητρώο Σπουδαστών 2841 - 3132
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000004
Φάκελος #004 - ''6 Μητρώο Σπουδαστών Ακ. έτ. 1982 - 83/1983 - 84 Από 1254 - 1540''  [1982 - 1985]
Μητρώο Σπουδαστών 1254 - 1540
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000005
Φάκελος #005 - "7 Μητρώο Σπουδαστών 1983 - 84 Α.Μ. 1541 - 1736"  [1983 - 1985]
Μητρώο Σπουδαστών 1541 - 1736
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000006
Φάκελος #006 - "4 Μητρώον Σπουδαστών Ακαδ. Έτος 1976 - 77 Μέχρι 1979 - 80 Απο 674 Εως 965"  [1976 - 1981]
Μητρώο Σπουδαστών 674 - 965
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000007
Φάκελος #007 - ''5 Μητρώο Σπουδαστών Από Ακ. έτ. 1979 - 80/Από 966 - 1253''  [1979 - 1983 ]
Μητρώο Σπουδαστών 966 - 1253
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000008
Φάκελος #008 - "8 Μητρώο Σπουδαστών από Α/Α <<1737>> μέχρι Α/Α <<2018>> ακαδ. έτος 1984 - 85"  [1984 - 1986]
Μητρώο Σπουδαστών 1737 - 2018
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000009
Φάκελος #009 - "3 Μητρώο Σπουδαστών Ακαδ. Έτος 1974 - 1975, 1975 - 1976, 1976 - 1977 Α.Μ. 382 - 673"  [1974 - 1978]
Μητρώο Σπουδαστών 382 - 673
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000011
Φάκελος #011 - ''72 6 Δικαιολογητικά Κατατ/ρίων εξετάσεων από ΑΜ 2959 μέχρι ΑΜ 2981 1986 - 87''  [1985 - 1987]
Δικαιολογητικά κατατακτήριων εξετάσεων ΑΜ 2259 - 2981 (αιτήσεις, πιστοποιητικά, απολυτήρια, αποδεικτικά απολύσεως, διπλώματα, υπεύθυνες δ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000012
Φάκελος #012 - "Βιβλίον Εισφορών και Εσόδων"  [1971 - 1978 ]
Βιβλίο εσόδων - εξόδων συσσιτίου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000013
Φάκελος #013 - "Παλαιά απολυτήρια"  [1953 - 1965]
Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, αιτήσεις, απολυτήρια, υπεύθυνες δηλώσεις, ΦΕΚ, διάφορα διατάγματα "Περί Παιδαγωγικών Ακαδημιών"
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000014
Φάκελος #014 - ''Ε.Π''  [1955 - 1974]
Εισερχόμενη - εξερχόμενη εμπιστευτική αλληλογραφία (βιβλίο πρωτοκόλλου, κρίσεις νομιμοφροσύνης υπαλλήλων, διευθύνσεις σπουδαστών, έγγραφα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000015
Φάκελος #015 - "70 4 Δικαιολ/κά εγγραφέντων ακ έτος 1986 - 87 απο ΑΜ 2866 μέχρι ΑΜ 2912"  [1986 - 1987]
Δικαιολογητικά εγγραφέντων ΑΜ 2866 - 2912 (αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, απολυτήρια, αντίγραφα ταυτοτήτων, ατομικά δελτία επιτυχίας)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000016
Φάκελος #016 - "Φάκελος Ανεγέρσεως Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών Στοιχεία Απολογισμού 1966 1967 1968 1969 1970"  [1966 - 1970]
Απολογισμός ανεγέρσης Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών (τιμολόγια - αποδείξεις, συγκεντρωτικοί πίνακες, αποφάσεις, πρακτικά, χρηματικά εντάλματα)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000017
Φάκελος #017 - "3 Εισερχόμενα διαφόρων υπηρεσιών (2)"  [1972 - 1989]
Εισερχόμενη αλληλογραφία
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000018
Φάκελος #018 - "(16) Λειτουργίας Πρότυπων Δημοτικών Σχολείων"  [1983 - 1984]
Έγγραφα Πρότυπων Δημοτικών Σχολείων Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης (συγκεντρωτικοί πίνακες διδακτηρίων και απολυόμενων μαθητών, αντίγρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000019
Φάκελος #019 - ''Υπηρεσιακοί Φάκελοι Διοικητικού Προσωπικού Παιδαγωγικής Ακαδημίας''  [1954 - 1975]
Υπηρεσιακοί - ατομικοί φάκελοι (Ειρήνη Γιαλένιου, Ιερεμίας Κουτσογιάννης, Θεμιστοκλής Βαρδάκης, Δέσποινα Ανδρεάδου, Τσατσαρωνάκης, Κωνστα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_EDU016.01.F000020
Φάκελος #020 - "Έγγραφα με εμπιστευτικό πρωτόκολλο"  [1975 - 1990]
Εμπιστευτική αλληλογραφία (πειθαρχικά παραπτώματα, εκθέσεις αξιολόγησης, υπηρεσιακές εκθέσεις, αναφορά παραπόνων, εισηγητική έκθεση κλπ)
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...22   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα