@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_ADM013
Αρχείο Εφορείας Καπνού Γρεβενών  [1925 - 1986]
Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας, άδειες καπνού, καπνοκαλλιλέργειας, πρωτόκολλα έλέγχου κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000001
Φάκελος #001 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού  [1952 - 1963]
Πιστοποιητικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000002
Φάκελος #002 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού  [1963 - 1968]
Πιστοποιητικά, γραμμάτια είσπραξης..
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000003
Φάκελος #003 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1972 - 1973]
Πιστοποιητικά, συμφωνητικά, δηλώσεις παραχθέντος καπνού σε φύλλα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000004
Φάκελος #004 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1974 - 1976]
Πιστοποιητικά, γραμμάτια είσπραξης, συμφωνητικά, δηλώσεις παραχθέντος καπνού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000005
Φάκελος #005 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1976 - 1977]
Πιστοποιητικά, γραμμάτια είσπραξης, συμφωνητικά, δηλώσεις παραχθέντος καπνού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000006
Φάκελος #006 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1976 - 1977]
Πιστοποιητικά, γραμμάτια είσπραξης, ζυγολόγια κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000007
Φάκελος #007 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1977]
Πιστοποιητικά, γραμμάτια είσπραξης, ζυγολόγια κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000008
Φάκελος #008 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1978]
Πιστοποιητικά, συμφωνητικά, ζυγολόγια κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000009
Φάκελος #009 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1979]
Πιστοποιητικά, συμφωνητικά, δηλώσεις παραχθέντος καπνού, γραμμάτια είσρπαξης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000010
Φάκελος #010 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1979]
Πιστοποιητικά, συμφωνητικά, δηλώσεις κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000011
Φάκελος #011 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1980]
Πιστοποιητικά, συμφωνητικά, καταστάσεις, δηλώσεις κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000012
Φάκελος #012 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1980 - 1981]
Πιστοποιητικά, συμφωνητικά, ζυγολόγια κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000013
Φάκελος #013 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1981]
Πιστοποιητικά, συμφωνητικά κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000014
Φάκελος #014 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1982]
Πιστοποιητικά, συμφωνητικά, δηλώσεις κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000015
Φάκελος #015 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1982]
Πιστοποιητικά, συμφωνητικά, δηλώσεις κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000016
Φάκελος #016 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1983]
Πιστοποιητικά, συμφωνητικά, ζυγολόγια κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000017
Φάκελος #017 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1983 - 1984]
Πιστοποιητικά, συμφωνητικά, δηλώσεις κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000018
Φάκελος #018 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1984]
Πιστοποιητικά, συμφωνητικά, δηλώσεις κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000019
Φάκελος #019 - Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού   [1984 - 1986]
Πιστοποιητικά, συμφωνητικά, δηλώσεις κ.α.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM013.01.F000020
Φάκελος #020 - Άδειες κατοχής καπνού  [1948 - 1958]
Καλλιέργεια και παραγωγή καπνού.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...7   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα