@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-GRE
Αρχεία Ν. Γρεβενών
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-GRE_ADM012
Αρχείο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας   [1974 - 1988]
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αλληλογραφία, εγκύκλιοι, καταστάσεις πληρωμής κτηνοτρόφων, μετακινήσεις υπαλλήλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000001
Φάκελος #001 - Μισθοδοσία  [1981 - 1991]
Μισθοδοτικές καταστάσεις μόνιμου προσωπικού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000002
Φάκελος #002 - Μισθοδοσία  [1981 - 1995]
Μισθοδοτικές καταστάσεις μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας, Νομοκτηνιατρείου, εποχιακών εργατών, σπουδαστών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000003
Φάκελος #003 - Μισθοδοσία  [1981 - 1985, 1979 - 1985, 2001]
Μισθοδοτικές καταστάσεις οδηγού, σπερματεγχυτών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000004
Φάκελος #004 - Αυτοκίνητα  [1994 - 1995, 1998]
Βεβαιώσεις καταλληλότητας μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά ζώων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000005
Φάκελος #005 - Διαβατήρια  [2013]
Αλλαγή στοιχείων διαβατηρίων, μητρώο εκμετάλλευσης βοοειδών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000006
Φάκελος #006 - Ατομικοί Φάκελοι  [1974 - 1988]
Ατομικοί Φάκελοι.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000007
Φάκελος #007 - Αποκαταστάσεις Ζώων  [1991 - 1997]
Αποκαταστάσεις ζώων από θεομηνίες, φυματίωση, εν ζωοτική λέυκωση και άλλες ασθένειες (δελτία εργαστηριακών εξετάσεων, ατομικά δελτία υγιε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000008
Φάκελος #008 - Βρουκέλλωση - Άνθρακας  [2000 - 2004]
Δελτία εργαστηριακών εξετάσεων, αποφάσεις κτηνιατρίου, βεβαιώσεις σφαγής, πρακτικά εκτίμησης ζωντανών ζώων κ.α. - Ζωικά απόβλητα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000009
Φάκελος #009 - Βρουκέλλωση   [1992 - 1998]
Βρουκέλλωση.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000010
Φάκελος #010 - Βρουκέλλωση   [1996 - 1998]
Βρουκέλλωση.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000011
Φάκελος #011 - Βρουκέλλωση - Διάφορα  [1991 - 2012]
Βρουκέλλωση - Διάφορα (πιστώσεις - δαπάνες, τέλη υγειονομικών επιθεωρήσεων, καταγγελίες κ.α.).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000012
Φάκελος #012 - Βιβλία  [1981 - 1985, 1981 - 1983 ]
Πρωτόκολλα Συλλόγου Υπαλλήλων κλάδοε ΜΕ Υπουργείου Γεωργίας - Βιβλίο μητρώου συλλόγου υπαλλήλων ΜΕ και ΝΠΔΔ Ν. Γρεβενών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000013
Φάκελος #013 - Βιβλία  [1983 - 1987]
Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000014
Φάκελος #014 - Βιβλία   [1987 - 1989]
Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000015
Φάκελος #015 - Βιβλία   [1989 - 1991]
Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000016
Φάκελος #016 - Βιβλία   [1991 - 1995]
Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000017
Φάκελος #017 - Βιβλία   [1999 - 2001]
Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000018
Φάκελος #018 - Βιβλία   [2001 - 2002]
Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000019
Φάκελος #019 - Βιβλία  [2002 - 2003]
Βιβλίο πρωτόκολλου αλληλογραφίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-GRE_ADM012.02.F000020
Φάκελος #020 - Βιβλία  [2003 - 2005]
Βιβλίο πρωτόκολλου αλληλογραφίας.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα