@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL
Εκλογικά Συλλογής Γιάννη Βλαχογιάννη   [1864 - 1925]
Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής: α) εκλογικοί κατάλογοι των επαρχιών Αιγιαλείας, Αιγίνης, Άνδρου, Άργους, Αττικής, Βάλτου, Βονίτζης και Ξ...
Πλοήγηση [Σειρά] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01
Σειρά #001 - Εκλογικοί κατάλογοι  [1864 - 1925]
Περιέχει εκλογικούς καταλόγους των επαρχιών Αιγιαλείας, Αιγίνης, Άνδρου, Άργους, Αττικής, Βάλτου, Βονίτζης και Ξηρομέρου, Γορτυνίας (ή Γό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000001
Φάκελος #001 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Αιγιαλείας  [1867, 1871]
Περιέχει 3 υποφακέλους: 1. Δήμος Αιγειρατών 2. Δήμος Αιγιέων 3. Δήμος Βουρών (ή Βουρέων).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000002
Φάκελος #002 - Εκλογικός κατάλογος επαρχίας Αιγίνης  [1867]
Εκλογικός κατάλογος του Δήμου Αιγινητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000003
Φάκελος #003 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Άνδρου  [1865, 1871, 1872, 1889]
Περιέχει 4 υποφακέλους: 1. Δήμος Άνδρου 2. Δήμος Άρνης 3. Δήμος Γαυρίου 4. Δήμος Κορθίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000004
Φάκελος #004 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Άργους  [1875, 1876]
Περιέχει 6 υποφακέλους: 1. Δήμος Αλέας 2. Δήμος Αργείων 3. Δήμος Λυρκείας 4. Δήμος Μυκηνών 5. Δήμος Προσημναίων (ή Προσυμναίων) 6. Δήμος...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000005
Φάκελος #005 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Αττικής  [1922, 1923, 1924, 1925]
Περιέχει 5 υποφακέλους: 1. Εκλογικός κατάλογος του Δήμου Αθηναίων της Επαρχίας Αττικής Α - Κ, Λ – Ω 2. Παράρτημα Εκλογικού Καταλόγου του ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000006
Φάκελος #006 - Εκλογικός κατάλογος επαρχίας Βάλτου  [1865]
Εκλογικός κατάλογος του Δήμου Αστακηνών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000007
Φάκελος #007 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Βονίτζης και Ξηρομέρου  [1865, 1867]
Περιέχει 3 υποφακέλους: 1. Δήμος Ανακτορίων 2. Δήμος Εχίνου 3. Δήμος Σολίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000008
Φάκελος #008 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Γορτυνίας (ή Γόρτυνος)  [1865, 1872]
Περιέχει 5 υποφακέλους: 1. Δήμος Γόρτυνος 2. Δήμος Ελευσίνος 3. Δήμος Θελπούσης 4. Δήμος Λαγκαδίων 5. Δήμος Μυλάοντος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000009
Φάκελος #009 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Γυθείου  [1867, 1871, 1872, 1874, 1875]
Περιέχει 5 υποφακέλους: 1. Δήμος Γυθείου 2. Δήμος Καρυουπόλεως 3. Δήμος Κολοκυνθίου 4. Δήμος Λαγείας 5. Δήμος Μαλευρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000010
Φάκελος #010 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Δωρίδος  [1865, 1871, 1872]
Περιέχει 4 υποφακέλους: 1. Δήμος Βωμέας 2. Δήμος Κροκυλίου 3. Δήμος Οινεώνος 4. Δήμος Ποτιδανείας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000011
Φάκελος #011 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς  [1865, 1867]
Περιέχει 4 υποφακέλους: 1. Δήμος Ασσωπού 2. Δήμος Βοιών 3. Δήμος Ζάρακος 4. Δήμος Μονεμβασίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000012
Φάκελος #012 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Ευρυτανίας  [1865, 1869, 1873]
Περιέχει 4 υποφακέλους: 1. Δήμος Αγραίων 2. Δήμος Αρακυνθίων 3. Δήμος Καρπενησίων 4. Δήμος Παρακαμπυλίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000013
Φάκελος #013 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Ζακύνθου  [1867, 1872 , 1889]
Περιέχει 10 υποφακέλους: 1. Δήμος Αρκαδίων 2. Δήμος Αρτεμισίων 3. Δήμος Ελατίων 4. Δήμος Ζακυνθίων (ή Ζακύνθου) 5. Δήμος Λιθακιωτών 6. Δη...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000014
Φάκελος #014 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Ηλείας  [1867, 1868]
Περιέχει 2 υποφακέλους: 1. Δήμος Ήλιδος 2. Δήμος Λετρίνων (ή Λετριναίων).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000015
Φάκελος #015 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Θήρας  [1864, 1865, 1872, 1889]
Περιέχει 9 υποφακέλους: 1. Δήμος Αιγιάλης 2. Δήμος Αμοργού 3. Δήμος Ανάφης 4. Δήμος Εμπορείου 5. Δήμος Θήρας 6. Δήμος Θηρασίας 7. Δήμος ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000016
Φάκελος #016 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Ιθάκης  [1871]
Περιέχει 4 υποφακέλους: 1. Δήμος Ιθακησίων 2. Δήμος Καρνίων 3. Δήμος Νηριτιών 4. Δήμος Πολυκτορίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000017
Φάκελος #017 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Καλαβρύτων  [1865, 1875]
Περιέχει 7 υποφακέλους: 1. Δήμος Αροανίας 2. Δήμος Κερπινής 3. Δήμος Κλειτορίας 4. Δήμος Κραθίδος 5. Δήμος Λαπαθών 6. Δήμος Νωνάκριδος 7....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000018
Φάκελος #018 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Καλαμών  [1868, 1873]
Περιέχει 3 υποφακέλους: 1. Δήμος Αμφείας 2. Δήμος Άριος 3. Δήμος Θουρίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000019
Φάκελος #019 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Κέας  [1864, 1889]
Περιέχει 4 υποφακέλους: 1. Δήμος Δρυοπίδος 2. Δήμος Κέας 3. Δήμος Κύθνου 4. Δήμος Σερίφου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.EKL.S01.F000020
Φάκελος #020 - Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Κερκύρας  [1867, 1871, 1875, 1887]
Περιέχει 2 υποφακέλους: 1. Δήμος Διαποντίων 2. Δήμος Κερκυραίων.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα