@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-DRA
Αρχεία Ν. Δράμας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DRA_ADM004
Αρχείο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ν. Δράμας  [1953-1964]
Πρακτικά, πρωτόκολλα, καταστάσεις βιβλίων, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων, οικονομικά στοιχεία.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM004.01.F000001
Φάκελος #001  [1953-1957]
Πρωτόκολλο, καταστάσεις βιβλίων βιβλιοθήκης, πρακτικά, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων. βιβλία ταμείου, διάφορα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM004.01.F000004
Φάκελος #004 - Αρχείο Δημόσιας Βιβλιοθήκης Δράμας  [1963-1964]
Εκθέσεις, προμήθειες βιβλίων, Ποϋπολογισμοί, Απολογισμοί, διορισμοί-παραιτήσεις, προσκλήσεις
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM004.02.F000002
Φάκελος #002 - Αρχείο Δημόσιας Βιβλιοθήκης Δράμας  [1958-1960]
Προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων, εκθέσεις, προμήθειες βιβλίων, οικονομικά, απολογισμοί, παραιτήσεις, προσωπικό
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM004.02.F000003
Φάκελος #003 - Αρχείο Δημόσιας Βιβλιοθήκης Δράμας  [1961-1962]
Εκθέσεις, προμήθειες βιβλίων, οικονομικά, προσωπικό, προσκλήσεις
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα