@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-DRA
Αρχεία Ν. Δράμας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DRA_MUN001
Αρχείο Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Ν. Δράμας  [1945-1985]
Έγγραφα διοικητικού, οικονομικού και άλλου ενδιαφέροντος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.01.F000018
Φάκελος #018  [1952]
Δημοπρασία δημοσίου, οικονομική εφορία, εφορία καπνού, τράπεζα-διαφορα ταμείου, απογραφή-στατιστική πληθυσμού, δημόσια έργα-οδοποιϊα-μελέ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000001
Φάκελος #001  [1945]
Διαταγές διοικητικής φύσεως νομαρχίας, δασικής φύσεως, προσωπικής εργασίας, φορολογικά, ηλεκτροφωτισμού, εγκύκλιοι φορολογίας, διανομαί ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000002
Φάκελος #002  [1945]
Έγγραφα οικονομικής εφορίας, εφορίας καπνού, ταμείου, διαταγές οικονομικής φύσεως, προϋπολογισμός, εγκριτικές διαταγές, αποφάσεων, σχολικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000003
Φάκελος #003  [1945-1955]
Απολογισμός, αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, θύματα πολέμου, υγεία-κοινωνική πρόνοια, διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000004
Φάκελος #004  [1945-1947]
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου, βιβλία πιστοποιητικού ληξιαρχείου, επιτροπή διαχείρισης φαρμάκων, στρατολογία, εφεδρικά επιδόματα κ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000005
Φάκελος #005  [1946-1947]
Εγκριτικές αποφάσεις, προσωπική εργασία, δημόσια έργα, εκλογικά, στατιστικά πληροφοριών, γεωργικές πληροφορίες, εορτασμός, στρατολογία, κ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000006
Φάκελος #006  [1947]
Γεωργική υπηρεσία, σχολικά, δασικά, αγροτική ασφάλεια, αγροτική ασφάλεια, αγροτική ασφάλεια, αγροτική τράπεζα, επιτροπή διαχείρισης φαρμά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000007
Φάκελος #007  [1948]
Πρωτόκολλο ληξιαρχείου, μητρώο τροφοδοτούμενων, διοίκηση και λειτουργία κοινότητας-συμβούλιο, φορολογικά, προϋπολογισμός-απολογισμός, ψήφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000008
Φάκελος #008  [1948-1952]
Απολογισμός, έγγραφα γάλακτος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000009
Φάκελος #009  [1949]
Διοίκηση και λειτουργία κοινότητας, συμβούλιο, παραιτήσεις-απολύσεις, πρόνοια-βοηθήματα, ηλεκτροφωτισμός, φορολογικά-ενοικιάσεις κτημάτων...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000010
Φάκελος #010  [1949-1951]
Απολογισμός, βιβλίο καθολικό εξόδων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000011
Φάκελος #011  [1950]
Ιματισμός-τρόφιμα, οικονομική εφορία, εφορία καπνού, τράπεζα, στατιστική πληθυσμού, απογραφή, δημόσια έργα, γεωργία, αποκατάσταση ακτημόν...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000012
Φάκελος #012  [1950-1956]
Απολογισμός, προσωπική εργασία.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000013
Φάκελος #013  [1948-1957]
Εφοδιασμός απόρων-στρατεύσιμων, προϋπολογισμός, πιστοποιητικά φυγάδων στη Βουλγαρία, βιβλίο των επί αποδόσει λογαριασμών πιστώσεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000014
Φάκελος #014  [1940-1951]
Πληθυσμός της Ελλάδος απογραφή της 16/10/1940, ελληνική οικοτεχνία, απογραφή της 7/4/1951, αποτελέσματα απογραφής της 7/4/1951, νομοθεσία...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000015
Φάκελος #015  [1951]
Εγγραφή-διαγραφή εγγεγραμμένων, στρατολογικά, έκδοση πιστοποιητικών, αποδημία-μετανάστευση, βεβαιώσεις, φορολογικά-δημοπρασίες, οικομική ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000016
Φάκελος #016  [1951]
Τράπεζα, στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, απογραφή-στατιστική πληθυσμού, αποκατάσταση ακτημόνων, γεωργία, δάση-δενδροκομία, κτηνοτροφία-ζωοτεχ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000017
Φάκελος #017  [1951]
Δημόσια έργα, αυτοκίνητα, στατιστικά εν γένει, εκπαίδευση-σχολικά συσσίτια, θύματα πολέμου, συνταξιούχοι-εφεδρικά επιδόματα, κοινωνική πρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000019
Φάκελος #019  [1952]
Φυσικά αγωγή, εορτές, ληξιαρχικά, ελληνική ιθαγένεια-αποβολή, στρατολογικά, αστυνομικές διατάξεις, νεκροταφεία, φορολογικά, δημοπρασίες, ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_MUN001.02.F000020
Φάκελος #020  [1952-1953]
Απολογισμός.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα