@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-DRA
Αρχεία Ν. Δράμας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DRA_ADM003
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Δράμας  [1972-2005]
Βιβλία πρωτοκόλλου, υπολόγου, εγκρίσεων-εντολών πληρωμών, ημερολόγια εκδοθέντων Χ.Ε.Π., κατανομές πιστώσεων, συγκεντρωτική κατάσταση εξόδ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.01.F000001
Φάκελος #001  [1972-1990]
Βιβλίο υπολόγων Χ.Ε.Π.(2), βιβλίο εγκρίσεων-εντολών πληρωμής
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.01.F000002
Φάκελος #002  [1980-1988]
Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία παράδοσης-παραλαβής εγγράφου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.01.F000003
Φάκελος #003  [1985]
Ημερολόγια εκδοθέντων Χ.Ε.Π. (2).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.01.F000004
Φάκελος #004  [1985]
Βιβλίο εγκρίσεων-εντολών πληρωμής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.01.F000005
Φάκελος #005  [1986]
Βιβλίο εγκρίσεων-εντολών πληρωμής (2).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.01.F000006
Φάκελος #006  [1987]
Βιβλίο εγκρίσεων-εντολών πληρωμής (2).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.01.F000007
Φάκελος #007  [1988]
Βιβλίο εγκρίσεων-εντολών πληρωμής (2).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.01.F000008
Φάκελος #008  [1989]
Βιβλίο εγκρίσεων-εντολών πληρωμής (2).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.01.F000009
Φάκελος #009  [1990]
Βιβλίο εγκρίσεων-εντολών πληρωμής (2)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.02.F000010
Φάκελος #010  [1980]
Χρηματικά εντάλματα
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.02.F000011
Φάκελος #011  [1980]
Χρηματικά εντάλματα
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.02.F000012
Φάκελος #012  [1980]
Χρηματικά εντάλματα
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.02.F000013
Φάκελος #013  [1980]
Χρηματικά εντάλματα
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.02.F000014
Φάκελος #014  [1988-1989]
Βιβλία πρωτοκόλλου (3)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.02.F000015
Φάκελος #015  [1989-1990]
Βιβλία Πρωτοκόλλου (3)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.02.F000016
Φάκελος #016  [1995]
Προϋπολογισμοί
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.02.F000017
Φάκελος #017  [1995]
Προϋπολογισμοί, Απολογισμοί
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.02.F000018
Φάκελος #018  [1995]
Αλληλογραφία Υπουργείου, Υπουργείο Υγείας, Γ.Λ.Κ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.03.F000019
Φάκελος #019  [1981]
Χρηματικά Εντάλματα
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM003.03.F000020
Φάκελος #020  [1981]
Χρηματικά εντάλματα
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα