@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-DRA
Αρχεία Ν. Δράμας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DRA_EDU001
Αρχείο Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. Ν. Δράμας  [1960-1994]
Φάκελοι εκπαιδευτικού και διοικητικού χαρακτήρα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.01.F000013
Φάκελος #013  [1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989]
Βιβλίο παρουσίας καθηγητών (5).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000001
Φάκελος #001  [1960-1966]
Φάκελος δικαιολογητικών των ελεγχθέντων δαπανών από τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000002
Φάκελος #002  [1967-1972]
Φάκελος δικαιολογητικών των ελεγχθέντων δαπανών από τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000003
Φάκελος #003  [1973-1975]
Φάκελος δικαιολογητικών των ελεγχθέντων δαπανών από τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000004
Φάκελος #004  [1961-1994]
Πίνακες κίνησης μαθητών (στατιστικά), στατιστικά δελτία, μηνιαίες εκθέσεις λειτουργίας, διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000005
Φάκελος #005  [1961-1992]
Εισερχόμενα έγγραφα από διοικητικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., συμφωνητικά ,αθητείας διαφόρων ειδικοτήτων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000006
Φάκελος #006  [1961-1990]
Δελτία αιτήσεως, χορηγήσεως, αναλώσεως υλικών, έγγραφα χρεώσεων υλικών χρήσεως.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000007
Φάκελος #007  [1969-1984]
Ατομικά δελτία μαθητών ειδικότητας: ηλεκτρονικών, μηχανοκινηστών, μηχανικών αυτοκινήτων, ξυλουργών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000008
Φάκελος #008  [1973-1993]
Ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000009
Φάκελος #009  [1984-1994]
Πρόγραμματα εβδομαδιαίας απασχόλησης απασχόλησης προσωπικού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000010
Φάκελος #010  [1983-1992]
Βιβλίο ταμείου, βιβλίο παρουσίας καθηγητών, ΕΕΠ, βιβλίο παρουσίας καθηγητών, βιβλίο παρουσίας προσωπικού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000011
Φάκελος #011  [1984-1990]
Βιβλίο πρωτοκόλλου (3).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000012
Φάκελος #012  [1990-1994]
Βιβλίο πρωτοκόλλου (3).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000013
Φάκελος #013  [1984-1989]
Βιβλίο παρουσίας καθηγητών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000014
Φάκελος #014  [1989-1994]
Βιβλίο παρουσίας καθηγητών (5).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000015
Φάκελος #015  [1984-1990]
Βιβλίο απουσιών: μηχανικών αυτοκινήτων (2), ηλεκτρολόγων, ξυλουργών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000016
Φάκελος #016  [1987-1994]
Βιβλίο απουσιών: μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων, μηχανικών, κομμωτικής (5).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000017
Φάκελος #017  [1985-1990]
Εκθέσεις πρακτικής άσκησης τεχνολόγων, προγράμματα επίσκεψης εργοδοτών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000018
Φάκελος #018  [1964-1983]
Μισθολογικό μητρώο ωρομίσθιων υπαλλήλων και ποινολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_EDU001.02.F000019
Φάκελος #019  [1991-1994]
Εκθέσεις πρακτικής άσκησης τεχνολόγων, Προγράμματα επίσκεψης εργοδοτών
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα