@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-DRA
Αρχεία Ν. Δράμας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-DRA_ADM002
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας  [1972-2005]
Καταστάσεις απόδοσης και καταθέσεων, ημερολόγια ταμείου, βιβλία παρουσίας προσωπικού, δελτία στατιστικής κλπ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.01.F000001
Φάκελος #001  [1980]
Καταστάσεις καταθέσεων (16).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.01.F000002
Φάκελος #002  [1980]
Καταστάσεις αποδόσεων (10).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.01.F000003
Φάκελος #003  [1980-1985]
Αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου (4).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.01.F000004
Φάκελος #004  [1980-1988]
Πινάκια επιστροφής φόρου, βιβλίο πρωτοκόλλου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.01.F000005
Φάκελος #005  [1981-1989]
Δελτίο στατιστικής (5).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.01.F000006
Φάκελος #006  [1985]
Καταστάσεις καταθέσεων (16).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.01.F000007
Φάκελος #007  [1985]
Καταστάσεις αποδόσεων (10).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.01.F000008
Φάκελος #008  [1986-1988]
Βιβλία παρουσίας προσωπικού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.01.F000009
Φάκελος #009  [1980-1988]
Δελτίο μηνιαίας κίνησης κουμπαράδων (1), απόδειξη αγοράς κουμπαράδων (6), αποδείξεις δαπανών (4), έντυπο υποβολής φόρου (1), Δελτίο δαπαν...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.01.F000010
Φάκελος #010  [1980-1988]
Βιβλία παρουσίας προσωπικού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.02.F000011
Φάκελος #011  [1972-1984]
Αναλυτικό ημερολόγιο, βιβλία παρουσίας προσωπικού
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.02.F000012
Φάκελος #012  [1974-1996]
Βιβλία πρωτοκόλλου, μηνιαίο δελτίο στατιστικής, μηνιαία ταμειακή κατάσταση, πίνακας αρχαιότητας προσωπικού
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.03.F000013
Φάκελος #013  [1994]
Καταχώρηση καταθέσεων, καταχώρηση αποδόσεων
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.04.F000014
Φάκελος #014  [1995-1998]
Καταχώρηση καταθέσεων, καταχώρηση αποδόσεων, δάνεια πληρωμών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.05.F000015
Φάκελος #015  [1995-2000]
Καταχώρηση καταθέσεων, πληρωμή δανείου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.05.F000016
Φάκελος #016  [1995-2000]
Καταχώρηση αποδόσεων, αποδείξεις δαπανών
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.06.F000017
Φάκελος #017  [1995-1999]
Μηνιαίο δελτίο στατιστικής, αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου, στελέχη ημερήσιας κατάστασης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.07.F000018
Φάκελος #018  [2000]
Έκδοση νέων βιβλιαρίων
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.08.F000019
Φάκελος #019  [1999-2002]
Καταστάσεις καταθέσεων, καταστάσεις αποδόσεων, αποδείξεις δαπανών, καταστάσεις προεξόφλησης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-DRA_ADM002.09.F000020
Φάκελος #020  [1993-2005]
Βιβλία παρουσίας προσωπικού, αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου, ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων, ημερήσιες καταστάσεις αποδόσεων
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα