@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS023
Αρχείο Πταισματοδικείου Αγιάσου  [1931 - 1949]
Ποινικά πρακτικά και αποφάσεις επ'αυτοφώρω, ποινικά πρακτικά και αποφάσεις, αγροτικά πρακτικά και αποφάσεις
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000001
Φάκελος #001 - "Ποινικαί Αποφάσεις Επ'αυτοφόρω <1931> Από του αριθ. 1 - 28"  [1931]
Ποινικές αποφάσεις επ'αυτοφώρω 1 - 28
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000002
Φάκελος #002 - "Ποινικαί Αποφάσεις Επ'αυτοφόρω Από του αριθ. 1 - 24 1932"  [1932]
Ποινικές αποφάσεις επ'αυτοφώρω 1 - 24
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000003
Φάκελος #003 - "Αποφάσεις Επ'αυτοφώρω Πταισμάτων έτους 1933 1 - 20"  [1933]
Ποινικές αποφάσεις επ'αυτοφώρω 1 - 20
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000004
Φάκελος #004 - "Ποινικαί αποφάσεις επ'αυτοφώρω από του αριθ. 1 - 13 1935"  [1935]
Ποινικές αποφάσεις επ'αυτοφώρω 1 - 13
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000005
Φάκελος #005 - "Ποινικαί αποφάσεις επ'αυτοφώρω από του αριθ. 1 - 12 1936"  [1936]
Ποινικές αποφάσεις επ'αυτοφώρω
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000006
Φάκελος #006 - "Αποφάσεις Επ'αυτοφώρω πταισμάτων έτους 1937 1 - 7 "  [1937]
Ποινικές αποφάσεις επ'αυτοφώρω 1 - 7
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000007
Φάκελος #007 - "Ποινικαί αποφάσεις επ'αυτοφόρω από του αριθ. 1 - 15 1938"  [1938]
Ποινικές αποφάσεις επ'αυτοφώρω 1 - 15
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000008
Φάκελος #008 - "Ποινικαί αποφάσεις επ'αυτοφώρω 1 - 18 έτους 1939"  [1939]
Ποινικές αποφάσεις επ'αυτοφώρω 1 - 18
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000009
Φάκελος #009 - "Αποφάσεις επ'αυτοφώρω από του αριθ. 1 - 13 1940"  [1940]
Ποινικές αποφάσεις επ'αυτοφώρω 1 - 13
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000010
Φάκελος #010 - "Ποινικαί Αποφάσεις Επ'αυτοφώρω από του αριθ. 1 - 25 1941"  [1941]
Ποινικές αποφάσεις επ'αυτοφώρω 1 - 25
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000011
Φάκελος #011 - "Ποινικαί Αποφάσεις επ'αυτοφώρω από του αριθ. 1 - 36 1942"  [1942]
Ποινικές αποφάσεις επ'αυτοφώρω
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000012
Φάκελος #012 - "Ποινικά Πρακτικά Επ'αυτοφόρω Από του αριθ. 1 - 28 1931"  [1931]
Ποινικά πρακτικά επ'αυτοφώρω 1 - 28
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000013
Φάκελος #013 - "Ποινικά Πρακτικά Επ'αυτοφόρω Από του αριθ. 1 - 24 1932"  [1932]
Ποινικά πρακτικά επ'αυτοφώρω 1 - 24
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000014
Φάκελος #014 - "Πρακτικά Επ'αυτοφώρω Πταισμάτων έτους 1933 1 - 20"  [1933]
Ποιινικά πρακτικά επ'αυτοφώρω 1 - 20
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000015
Φάκελος #015 - "Ποινικά Πρακτικά επ'αυτοφώρω από του αριθ. 1 - 13 1935"  [1935]
Ποινικά πρακτικά επ'αυτοφώρω 1 - 13
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000016
Φάκελος #016 - "Ποινικά Πρακτικά από του αριθ. 1 - 12 επ'αυτοφώρω 1936"  [1936]
Ποινικά πρακτικά επ'αυτοφώρω 1 - 12
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000017
Φάκελος #017 - "Πρακρικά Επ'αυτοφώρω Πταισμάτων Έτους 1937 1 - 7"  [1937]
Ποινικά πρακτικά επ'αυτοφώρω 1 - 7
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000018
Φάκελος #018 - "Ποινικά Πρακτικά επ'αυτοφόρω από του αριθ. 1 - 15 1938"  [1938]
Ποινικά πρακτικά επ'αυτοφώρω 1 - 15
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000019
Φάκελος #019 - "Ποινικά Πρακτικά Επ'αυτοφώρω Πταισμ.. 1 - 28 1939"  [1939]
Ποινικά πρακτικά επ'αυτοφώρω 1 - 28
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS023.01.F000020
Φάκελος #020 - Ποινικά Πταίσματα επ'αυτοφόρω από του αριθ. 1 - 13 <Πρακτικά> 1940"  [1940]
Ποινικά πρακτικά επ'αυτοφώρω 1 - 13
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα