@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS018
Εκλογικό Αρχείο Πρωτοδικείου Μυτιλήνης  [1998 - 2010]
Εκλογικά βιβλία και φάκελοι
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000001
Φάκελος #001 - "Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 7-11-2010 -Δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων"  [2010]
συνδυασμοί υποψηφίων για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Δήμο Λέσβου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000002
Φάκελος #002 - "Δημοτικές εκλογές 7/11/2010 Δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων Λήμνου"  [2010]
Δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων Λήμνου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000003
Φάκελος #003 - "Δημοτικές 2006 Λήμνος Δηλώσεις κατάρτισης υποψηφίων συνδυασμών"  [2010]
δηλώσεις υποψηφίων Λήμνου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000004
Φάκελος #004 - "Νομαρχιακές Εκλογές 15/10/2006 Δηλώσεις κατάρτισης υποψηφίων συνδυασμών"  [2006]
υποψήφιοι συνδυασμών για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000005
Φάκελος #005 - "Δημοτικές Εκλογές 15/10/2006 & 22/10/2006 Δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων Λέσβος"  [2006]
Δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων Λέσβου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000006
Φάκελος #006 - "Αποτελέσματα Βουλευτικών εκλογών 4/10/2009 (σεντόνια)"  [2009]
αποτελέσματα βουλευτικών Νομού Λέσβου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000007
Φάκελος #007 - "Δήμος Μύρινας"  [2006]
Δημοτικές Εκλογές 15/10/2006 & 22/10/2006 Πίνακες αποτελεσμάτων ψηφοφορίας ανά συνδυασμό
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000008
Φάκελος #008 - "Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας"  [2010]
Βιβλίο πρωτοκόλλου ψηφοφορίας των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 για το Δήμο Λέσβου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000009
Φάκελος #009 - "Βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής"  [2010]
Βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής Περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 Δήμου Λέσβου 237ου Εκλογικού Τμήματος Πολιχνίτου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000010
Φάκελος #010 - "Βιβλίο διαλογής ψήφων"  [2010]
Βιβλίο διαλογής ψήφων Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 του 154 Εκλογικού Τμήματος για το Δήμο Μυτιλήνης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000011
Φάκελος #011 - "Βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής"  [2006]
Βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής Δημοτικών Εκλογών της 22ης Οκτ. 2006 232ου Εκλογικού Τμήματος Μόριας
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000012
Φάκελος #012 - "Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας"  [2006]
Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας Νομαρχιακών και Δημοτικών Εκλογών της 22/10/2006 του 231ου Εκλογικού Τμήματος Μόριας
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000013
Φάκελος #013 - "Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας"  [2004]
Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας Βουλευτικών Εκλογών 7/3/2004 του 89ου Εκλογικού Τμήματος Λουτρόπολης Θερμής
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000014
Φάκελος #014 - "Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας"  [2004]
Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας Ευρωεκλογών της 13/6/2004 27ου Εκλογικού Τμήματος Παπάδου Γέρας
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000015
Φάκελος #015 - "Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας"  [2007]
Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας Βουλευτικών εκλογών 16/9/2007 του 35ου Εκλογικού Τμήματος Πλακάδου Γέρας
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000016
Φάκελος #016 - "Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας"  [2009]
Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας Βουλευτικών εκλογών της 4/10/2009 του 71ου Εκλογικού Τμήματος Καλλονής
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000017
Φάκελος #017 - Ολοκληρωμένος εκλογικός σάκος  [2010]
Δημοτικές εκλογές 7/11/2010 - Ολοκληρωμένος εκλογικός σάκος του 110ου Εκλογικού Τμήματος Αργένου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000018
Φάκελος #018 - "Πρακτικό Νο 2"  [2009]
Πρακτικό Νο 2 του 207ου Εκλογικού Τμήματος Παμφίλων Ευρωεκλογών 7/6/2009
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000019
Φάκελος #019 - "Βιβλίο πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής"  [2009]
Βιβλίο πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής του 254ου Εκλογικού Τμήματος Πολιχνίτου Ευρωεκλογών της 7/6/2009
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS018.14.F000020
Φάκελος #020 - "Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας"  [2009]
Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας του 182ου Εκλογικού Τμήματος Δήμου Μυτιλήνης για τις Ευρωεκλογές της 7/6/2009
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα